صفحه 1 : محله ما صفحه 2 : خبر همدان صفحه 3 : شهرستان صفحه 4 : خبر همدان صفحه 5 : ایران و جهان صفحه 6 : ورزش صفحه 7 : محله ما صفحه 8 : فرهنگی

۲۵
فروردین
۱۴۰۰

شماره
۴۷۶۹

امروز: ۲۶ (فروردین) ۱۴۰۰ ◀ ◀ Thursday 2021 (Apr) 15

عناوین صفحه

هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده است: هیچ کس جز به فرمان خداوند نمی‌میرد، این سرنوشتی تعیین شده برای همه است.

پیامبر معظم اسلام(ص) فرموده‌اند: بسیار در یاد مرگ باشید، زیرا یاد مرگ موجب ترک گناهان می‌شود.

حکایت: روزی دوستان یحیی بن معاذ دور هم جمع بوده و از هر دری سخنی می‌گفتند، یکی از آنان گفت چون دنیا به مرگ آلوده است ارزشی ندارد.

آن یکی می‌گفت خوش بودی جهان

گــر نبــــودی پای مرگ اندر میان

یحیی مجبور به سخن شد و گفت، خطا گفتید، اگر مرگ نبود دنیا ارزشی نداشت، چون مرگ پلی است که دوست را به دوست می‌رساند، آیا این خوب است که کسی تا ابد در فراق دوست بماند؟ حسرت مردگان این نیست که مرده‌اند بلکه این است که چرا زاد و توشه‌ای برای آخرت برنداشته‌اند، مرگ تو را از چاهی به صحرا می‌برد و آغاز فراخی از تنگنای دنیاست، منزل است نه مقصد، صبح است نه شام.

در دقایق خویش را دریافتی

رمز مردن این زمان دریافتیارسال ديدگاه

نام:
پست الکترونیکی:
کد امنیتی:
ديدگاه: