صفحه 1 : ایران و جهان صفحه 2 : خبر همدان صفحه 3 : شهرستان صفحه 4 : خبر همدان صفحه 5 : ایران و جهان صفحه 6 : ورزش صفحه 7 : زندگی با کتاب صفحه 8 : فرهنگی

۱۶
آذر
۱۴۰۲

شماره
۵۵۰۲

امروز: ۱۶ (آذر) ۱۴۰۲ ◀ ◀ Thursday 2023 (Dec) 07

عناوین صفحههگمتانه، گروه خبر*: مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان در کارگروه توسعه آموزش‌های مهارتی این اداره کل گفت: توانمندسازی نیروی انسانی و یادگیری مهارت‌های جدید باعث رشد تولید و بهبود اقتصاد و معیشت می‌شود.
به گزارش هگمتانه، وهب مختاران با اشاره به نقش آموزش‌های مهارتی در توسعه و بهبود اقتصاد بیان کرد: در واقع بدون مهارت اشتغال پایدار ایجاد نمی‌شود و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه در گرو مهارت آموزی است.
مختاران با اشاره به اینکه نیروی انسانی ماهر یکی از عوامل مؤثر در تححق اهداف یک سازمان است، تصریح کرد: فراگیری مهارت‌های نوین و تخصصی مسیر توسعه اقتصادی را هموار می‌سازد.
به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان، وی این توسعه را بدون آموزش‌های مهارتی نوین غیرممکن عنوان کرد و افزود: نیروی انسانی با کسب مهارت‌های منتج به اشتغال با هدف اثرگذاری مثبت در توسعه اقتصادی نقش ایفا خواهد کرد.ارسال ديدگاه

نام:
پست الکترونیکی:
کد امنیتی:
ديدگاه: