صفحه 1 : پزشکی و سلامت صفحه 2 : خبر همدان صفحه 3 : شهرستان صفحه 4 : خبر همدان صفحه 5 : ایران و جهان صفحه 6 : ورزش صفحه 7 : پزشکی و سلامت صفحه 8 : فرهنگی

۲۵
فروردین
۱۴۰۳

شماره
۵۵۸۸

امروز: ۲۶ (فروردین) ۱۴۰۳ ◀ ◀ Sunday 2024 (Apr) 14

عناوین صفحه


هگمتانه، گروه فرهنگی: روزه‌‌ها به 3 نوع تقسیم می‌شود
در قرآن کریم آمده است: روزه داشتن برای شما بهتر است اگر بدانید ( عمیق بیاندیشید )
رسول معظم اسلام‌(ص) از قول خداوند، فرموده اند: روزه برای من است و خودم پاداش آنرا می‌دهم.
حکایت: در کتاب کیمیای سعادت امام محمد غزالی روزه‌داری به سه مرتبه تقسیم شده، نخست روزه‌داری عوام که صرفا خود نگهداری از خوردن و آشامیدن است، نوع دوم روزه خواص است که اعضا و جوارخ را از ناشایست نگهدارد، نگاه بد نکند و به بدی‌ها گوش ندهد، مرتبه سوم روزه خاص الخاص است که علاوه بر آنچه برای دو مرتبه قبل گفته شد، دل را هم از اندیشه غیر خدا باز دارد که این درجه صدیقان است.
نکته: برای روزه خاص باید همواره طی روزه‌داری نوعی مراقبت داشته باشیم.
این است شرط روزه اگر مرد روزه‌ای، گر چه ز روی عقل یکی گفتم از هزارارسال ديدگاه

نام:
پست الکترونیکی:
کد امنیتی:
ديدگاه: