صفحه 1 : پزشکی و سلامت صفحه 2 : خبر همدان صفحه 3 : شهرستان صفحه 4 : خبر همدان صفحه 5 : ایران و جهان صفحه 6 : ورزش صفحه 7 : پزشکی و سلامت صفحه 8 : فرهنگی

۲۵
فروردین
۱۴۰۳

شماره
۵۵۸۸

امروز: ۲۶ (فروردین) ۱۴۰۳ ◀ ◀ Sunday 2024 (Apr) 14

عناوین صفحه

افقی
1. شخصیت خیالی و عروسکی - حاجت
2. میوه نورسیده - مادر امام علی نقی(ع)
3. برابر ساختن دو چیز با یکدیگر - سرزمین
4. دستگاه گوارش و هضم غذا در بدن - روشی برای درمان موهای زاید
5. بزرگ‌ترین جزیره یونان - از دروس مدرسه - گوسفند ماده
6. اصطلاحی در فیلمبرداری - از هفت‌سین‌های نوروزی
7. صدای گوسفند - پیاپی - شهر فراری
8. خر ماده - ترس و وحشت حاکم بر جامعه
9. وسیله روز مبادا - نوازنده و خنیاگر
10. مخترع دیگ بخار - «نوروزنامه» از آثار اوست - پول خارجی
11. سلاح ترکاندنی - خواهش
12. بز کوهی - قسمتی از پا - حیوان سال
عمودی
1. شیء کهنه و قیمتی - دیوار قلعه
2. از پیامبران - بلندی و والایی - ابر حامل باران
3. حالت دفاعی لاک‌پشت - هر یک از بخش‌های جداگانه یک مجموعه
4. از قاره‌ها - پالهنگ - از حیوانات مفید
5. داوری - کاشف آلمانی میکروب سل
6. معاون هیتلر - نسخ شده - ذره باردار
7. وحشت‌آور - درخت خوش‌قامت
8. از اجزای دستگاه تنفسی - پایداری
9. فینال بدون آغاز! - مسلک و مراد - یک صدم خروار
10. شیطان - آماج
11. نام دخترانه - ارزان نیست
12. طغیان - قطعی و مسلّمارسال ديدگاه

نام:
پست الکترونیکی:
کد امنیتی:
ديدگاه: