صفحه 1 : اندیشه صفحه 2 : خبر همدان صفحه 3 : شهرستان صفحه 4 : خبر همدان صفحه 5 : ایران و جهان صفحه 6 : ورزش صفحه 7 : اندیشه صفحه 8 : فرهنگی

۲۶
فروردین
۱۴۰۳

شماره
۵۵۸۹

امروز: ۲۶ (فروردین) ۱۴۰۳ ◀ ◀ Sunday 2024 (Apr) 14

عناوین صفحه


هگمتانه، گروه شهرستان: یک هزار و 349 شعبه اخذ رای در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در همدان تعیین شده که شامل 634 شعبه در شهرها و 715 شعبه در روستاها است که از این تعداد یک هزار و سه شعبه ثابت و 346 شعبه سیار است.
به گزارش هگمتانه، 375 شعبه اخذ رای در حوزه انتخابیه همدان و فامنین، 220 شعبه در ملایر، 151 شعبه در نهاوند، 112 شعبه در اسدآباد، 261 شعبه در بهار و کبودراهنگ، 104 شعبه در تویسرکان، 126 شعبه در رزن و درگزین پیش‌بینی شده است.
حوزه انتخابیه همدان و فامنین دارای چهار حوزه فرعی شامل همدان، شراء فامنین و پیشخور است و 322 شعبه ثابت و 53 شعبه سیار همچنین 248 شعبه در مناطق شهری و 127 شعبه در روستاها در انتخابات مجلس دوازدهم دایر می‌شود.
حوزه انتخابیه ملایر با 220 شعبه دارای چهار حوزه فرعی ملایر، جوکار، زند و سامن است و برای این حوزه انتخابیه نیز 147 شعبه ثابت و 73 شعبه سیار پیش‌بینی شده و 109 شعبه در شهرها و 111 شعبه در روستاها دایر می‌شود.
151 شعبه برای نهاوند با چهار حوزه فرعی نهاوند، زرین دشت، خزل و گیان در انتخابات پیش رو دایر می‌شود که سهم شهرها 68 و مناطق روستایی 83 شعبه اخذ رای است همچنین شمار شعب ثابت 96 و سیار 55 شعبه می‌شود.
شهرستان اسدآباد با 2 حوزه فرعی اسداباد و پیرسلمان 112 شعبه اخذ رای دارد که 76 شعبه ثابت و 36 شعبه سیار است در عین حال 68 شعبه در مناطق شهری و 83 شعبه در مناطق روستایی دایر می‌شود.
حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ دارای 6 حوزه فرعی کبودراهنگ، گل تپه، شیرین سو، بهار، لالجین و صالح آباد دارای 261 شعبه اخذ رای است که شامل 198 شعبه ثابت، 63 شعبه سیار همچنین 73 شعبه شهری و 188 شعبه در مناطق روستایی است.
104 شعبه شامل 70 شعبه ثابت و 34 شعبه سیار برای حوزه انتخابیه تویسرکان با 2 حوزه فرعی تویسرکان و قلقل رود در نظر گرفته شده که سهم مناطق شهری 45 و مناطق روستایی 59 شعبه است.
به نقل از ایرنا،حوزه انتخابیه رزن و درگزین برای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 126 شعبه شامل 94 ثابت و 32 سیار پیش‌بینی کرده که در این حوزه انتخابیه با پنج حوزه فرعی رزن، سرد رود، بغراطی، درگزین و شاهنجرین 29 شعبه در مناطق شهر و 97 شعبه در مناطق روستایی دایر می‌شود.ارسال ديدگاه

نام:
پست الکترونیکی:
کد امنیتی:
ديدگاه: