صفحه 1 : فرهنگی صفحه 2 : خبر همدان صفحه 3 : شهرستان صفحه 4 : خبر همدان صفحه 5 : ایران و جهان صفحه 6 : ورزش صفحه 7 : شهروند کوچولو صفحه 8 : فرهنگی

۱۴
آذر
۱۴۰۱

شماره
۵۲۳۰

امروز: ۱۵ (آذر) ۱۴۰۱ ◀ ◀ Tuesday 2022 (Dec) 06

عناوین صفحه


هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده است: از آسمان آبی به اندازه معین نازل کردیم و در جایی تعیین شده مستقر می‌کنیم و بر از بین بردن آن قادریم.
حضرت امام علی علیه السلام فرموده اند: برنامه‌ریزی و آینده نگری در هر کاری شما را از پشیمانی ایمن می‌دارد.
حکایت: یکی از شاگردان امام خمینی (ره) نقل می‌کند یک روز قبل از شهادت حاج آقا مصطفی، فرزند امام، ایشان به بنده فرموده بودند که برای انجام کار را به آقا یاد آوری کنم ولی فردای آن روز چون خبر شهادت فرزند امام رسید بنده موضوع را یاد آوری نکردم، امام که چون کوهی استوار و بسیار منظم بودند لحظاتی بعد از موعد مقرر برای آن کار، رو به بنده کردند و فرمودند، چرا آن موضوع را یاد آوری نکردی؟! عرض کردم در این موقعیت با مصیبت وارده فکر کردم جای این یادآوری نیست و فرمودند، آن کار را انجام داده و به تاخیر نیاندازید.
نکته: امام خمینی (ره) و بندگان خاص الهی هر حادثه‌ای را نافی انجام وظیفه در زمان مناسب نمی‌دانند.
باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان میروی مستانه شو مستانه شوارسال ديدگاه

نام:
پست الکترونیکی:
کد امنیتی:
ديدگاه: