صفحه 1 : فرهنگی صفحه 2 : خبر همدان صفحه 3 : شهرستان صفحه 4 : خبر همدان صفحه 5 : ایران و جهان صفحه 6 : ورزش صفحه 7 : شهروند کوچولو صفحه 8 : فرهنگی

۱۴
آذر
۱۴۰۱

شماره
۵۲۳۰

امروز: ۱۵ (آذر) ۱۴۰۱ ◀ ◀ Tuesday 2022 (Dec) 06

عناوین صفحه


هگمتانه، گروه فرهنگی: چاپ پنجم مجموعه دو جلدی «راهنما ادیان زنده» اثر «جان ر. هینلز» و ترجمه عبدالرحیم گواهی به همت مؤسسه بوستان کتاب روانه بازار نشر شد.
انسان همیشه به دین گرایش داشته است، به همین دلیل، در طول تاریخ، ادیانِ واقعی یا ساختگی ظهور کرده و انسان را به کردارهایی واداشته‌اند. پاره‌ای از آن‌ها اکنون دیگر بروز و ظهوری ندارند، اما برخی از آنان زنده‌اند و طرفدارانی دارند.
درباره شناخت ادیان، کتاب‌های چندی ترجمه یا تألیف شده است، اما همگی فردی‌اند اما اثر حاضر، با تلاش20 نفر از دین شناسان بزرگِ معاصر پنج قاره جهان نگارش شده و به شکل مستند و روزآمد، در فصل‌های متعددی به صورت مستقل درباره این ادیان تحقیق کرده است که این ادیان عبارتند از: یهود، مسیحیت، اسلام، زردشتی، سیک، هندویی، چِینی، بودایی، چینی، ادیان بومی آمریکای شمالی، ادیان ژاپنی، ادیان منطقه اقیانوس آرام، ادیان آفریقایی و ادیان جدید غربی.

 ساختار اثر
این اثر در دو بخش و 25 فصل تألیف شده است؛ بخش اول این اثر با عنوان «ادیان» در 16 فصل نگارش یافته است.
دومین بخش کتاب حاضر با عنوان «مباحث میان فرهنگی» در 9 فصل تألیف شده که مشتمل بر فصول 17 تا 25 می‌شود. در فصل 21 تا 24 ادیان مهاجران آسیای جنوبی در استرالیا، انگلستان، کانادا، آمریکا معرفی شده و در بیست‌وپنجمین و آخرین فصل از کتاب حاضر، به عوامل تغییر و استمرار دین در هجرت پرداخته شده است.ارسال ديدگاه

نام:
پست الکترونیکی:
کد امنیتی:
ديدگاه: