صفحه 1 : محله ما صفحه 2 : خبر همدان صفحه 3 : شهرستان صفحه 4 : محله ما صفحه 5 : محله ما صفحه 6 : ورزش صفحه 7 : ایران و جهان صفحه 8 : فرهنگی

۳۱
شهریور
۱۴۰۱

شماره
۵۱۷۱

امروز: ۵ (مهر) ۱۴۰۱ ◀ ◀ Tuesday 2022 (Sep) 27

عناوین صفحه


هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده است: (سخاوتمندان) غذایی را که خودشان نیاز دارند به مسکین، یتیم و اسیر می‌دهند و می‌گویند ما هیچگونه انتظار پاداش و سپاسی از شما نداریم و صرفا برای رضای خدا شما را اطعام می‌کنیم.
حضرت امام علی علیه السلام فرموده اند: سخاوتمندی میوه درخت عقل و خرد و قناعت ورزی نشانه نجابت است.
حکایت: دزدی به خانه جناب خضرویه رفت و پس از کلی تلاش در فضائی که وارد شده بود چیز دندان گیری برای بردن نیافت، خضرویه که از حضور دزد با خبر شده و مشاهده کرد که دارد دست خالی خارج می‌شود صدایش کرد و گفت: نمازی بخوان و پس از انجام فریضه، یکی از اشیاء قیمت دار را به او داد، حال این دزد پس از مدتی تغییر و از کارهای غلط گذشته خود توبه کرد.
نکته: سخاوت یکی از ارزش‌هایی است که می‌تواند مشکلات مردم را حل و دریچه‌هایی جدید و در عین حال سازنده بر زندگی آنان باز کند
هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن
وآنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شوارسال ديدگاه

نام:
پست الکترونیکی:
کد امنیتی:
ديدگاه: