صفحه 1 : فرهنگی صفحه 2 : خبر همدان صفحه 3 : شهرستان صفحه 4 : خبر همدان صفحه 5 : ایران و جهان صفحه 6 : ورزش صفحه 7 : شهروند کوچولو صفحه 8 : فرهنگی

۱۴
آذر
۱۴۰۱

شماره
۵۲۳۰

امروز: ۱۵ (آذر) ۱۴۰۱ ◀ ◀ Tuesday 2022 (Dec) 06

عناوین صفحه

هگمتانه، گروه خبر همدان: اعضای شورای اسلامی استان همدان روز شنبه در نشستی به ریاست استاندار و با حضور نمایندگان شوراهای اسلامی شهرستان‌های 10 گانه استان برای مدت یک سال انتخاب و معرفی شدند.

به گزارش هگمتانه، استاندار همدان در جلسه معرفی اعضای شورای اسلامی استان با بیان اینکه تشکیل شوراها اقدامی برای رشد، پیشرفت، عمران و آبادانی شهرها است، گفت: اعضای شورای استان‌ها در تهیه‌ برنامه‌های‌ عمرانی، خدماتی و نظارت‌ بر اجرای‌ هماهنگ‌ آن‌ها و در حدود وظایف‌ نقش و مسوولیت دارند که طرح‌های خود را مستقیم و یا از طریق‌ دولت‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ پیشنهاد می‌کنند.

علیرضا قاسمی فرزاد افزود: یکی از ثمرات بزرگ انقلاب اسلامی ایران در دهه‌های اخیر شکل‌گیری شوراهای شهر و روستا بود که با رای و نظر مردم انتخاب و تشکیل می‌شود.

به گفته وی، در همین زمینه با انتخاب شوراها، اداره بخشی از امور اجرایی کشور با تکیه بر روند آزاد تبادل دانش، بینش و نظارت به مردم و نهادهای مردمی واگذار می‌شود.

استاندار همدان افزود: نقش مثبت شوراها می‌تواند عامل موفقیت مدیریت شهری و روستایی در دستیابی به برنامه‌ها و رشد و توسعه شهر و روستا و در نهایت رضایتمندی مردم شود.

در این نشست که با حضور 10 نفر از نمایندگان شورای اسلامی شهرستان‌های استان همدان برگزار شد با رای اعضا، «مریم مرادیه» به‌عنوان رئیس شورای اسلامی استان همدان برای مدت یک سال انتخاب شد.

همچنین «داود مرادی» به‌عنوان نایب رئیس و «محمد صفری» به‌عنوان منشی و «سجاد مهربانی» به‌عنوان سخنگوی شورای اسلامی استان همدان برای مدت یک سال انتخاب شدند.

در این نشست «علی‌شیر محمدی» و «رضا سهرابی» به‌عنوان نماینده شورای اسلامی استان همدان در شورای عالی استان‌ها برای مدت چهار سال انتخاب و معرفی شدند.

انتخاب «مؤمن علی دارابی» به‌عنوان نماینده شورای اسلامی استان همدان در هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان همدان از دیگر مصوبات جلسه شورای اسلامی استان بود.

 ارسال ديدگاه

نام:
پست الکترونیکی:
کد امنیتی:
ديدگاه: