کد خبر : 62135
تاریخ : 1403/4/11
گروه خبری : خبر همدان

تامین برق 540 واحد تولیدی همدان در دولت سیزدهم


هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان گفت: 540 واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی استان، به همت دولت سیزدهم و در راستای کمک به رشد و توسعه واحدهای تولیدی، در سال 1402 به شبکه توزیع نیروی برق متصل شده است.
به گزارش هگمتانه، علی سهرابی بیدار افزود: با تأمین برق این تعداد واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی زمینه‌های توسعه چرخه اقتصادی استان فراهم شده است.
وی اظهار کرد: از این تعداد واحد تولیدی، 178 انشعاب برق صنعتی واگذار شده که 86 مورد آن انشعاب برق صنعتی عادی و 92 مورد دیگر نیز دارای انشعاب برق دیماندی است.
سهرابی بیدار تصریح کرد: 362 مورد از انشعابات واگذار شده در بخش تولید نیز مربوط به حوزه کشاورزی می‌شود که 202 مورد آن انشعاب برق کشاورزی عادی و 160 مورد دیگر نیز دارای انشعاب برق دیماندی است.
وی عنوان کرد: مأموریت اصلی دولت توزیع برق مطمئن و پایدار برای مردم و برنامه‌های توسعه‌ای ما بر پایه چهار محور راهبردی در راستای استانداردهای جهانی توزیع نیروی برق تدوین شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان اظهار کرد: نخستین محور برنامه‌های این شرکت هوشمندسازی است که شامل مردم، شرکت و شبکه هوشمند می‌شود.
سهرابی‌بیدار با اشاره به اینکه مدیریت شبکه به اندازه‌ای رسیده که قطعی برق برای مردم معنایی ندارد، بیان کرد: در بخش شبکه هوشمند 90 تیم عملیاتی به همراه تبلت در شبکه هوشمند توزیع نیروی برق همدان فعال هستند.
به نقل از ایرنا، وی یادآور شد: با تکمیل و نصب کنتورهای هوشمند، هم اکنون مصرف 100 درصد مشترکان سنگین، از طریق لوازم اندازه ‌گیری هوشمند پایش می‌شوند.

  لینک
https://hegmataneh-news.ir/sl/62135