کد خبر : 59119
تاریخ : 1402/12/27
گروه خبری : خبر همدان

استاندار همدان:

فرهنگ غلط به چالش سالمندی منجر می‌شودهگمتانه، گروه خبر همدان: استاندار همدان گفت: فرهنگ غلطی که در بین برخی خانواده‌ها و در فکر بسیاری از جوانان با تقلید ناشیانه از نسخه کهنه غرب مبنی بر تک فرزندی شکل گرفته منجر به بروز چالش سالمندی در آینده کشور می‌شود.
به گزارش هگمتانه، علیرضا قاسمی فرزاد روز شنبه در نشست ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بیان کرد: همدان جوانی جمعیت را از طرح‌های دیر بازده برشمرد و گفت: طرح جوانی جمعیت نیازمند هم افزایی تمام دستگاه‌ها برای فرهنگ‌سازی در بین خانواده‌ هاست.
وی اظهار کرد: فرهنگ غلطی که در بین برخی خانواده‌ها و در فکر بسیاری از جوانان با تقلید ناشیانه از نسخه کهنه غرب مبنی بر تک فرزندی شکل گرفته منجر به بروز چالش سالمندی در آینده کشور می‌شود.
وی با قدردانی از اقدامات مسؤولانه و متعهدانه با شیوه‌های علمی وزارت کشور در استان در راستای حمایت از قانون جوانی جمعیت گفت: امروزه تبعات شعار فرزند کمتر زندگی بهتر از سال 1351 به بعد دامن‌گیر کشور و استان شده است. استاندار همدان اظهار کرد: در دولت مردمی سیزدهم نسبت به موضوع بحران جمعیت به نحو مطلوبی پرداخته شده و اقدامات راه گشایی در حال انجام است.
قاسمی فرزاد با بیان اینکه فقط موضوع اقتصادی نیست که موجب عدم فرزندآوری می‌شود افزود: افزایش جمعیت موضوع فرهنگی است و ذهنیت، دیدگاه و باورمندی افراد جامعه در این موضوع نقش دارد و معیشت افراد در درجه بعدی دارای اهمیت است.
وی ادامه داد: در مقابل فرهنگ سازی غلط در فضای مجازی که موجب کاهش فرزندآوری شده است و حس مسؤولیت را از جامعه گرفته، رسانه‌ها باید ایفای نقش کنند.
به نقل از کانال اطلاع رسانی استانداری همدان، استاندار همدان اظهار کرد: باید فرهنگ و سواد رسانه به آحاد جامعه ارائه شود که تصویر منعکس شده از جامعه پیشرفته و غربی در فضای مجازی واقعیت نیست و با بررسی وضعیت فرزندآوری در جوامع غربی واقعیت‌ها بازگو شود که این بحث تاکنون مغفول واقع شده است.

  لینک
https://hegmataneh-news.ir/sl/59119