کد خبر : 57984
تاریخ : 1402/11/24
گروه خبری : ورزش

جدول شماره 186

افقی
1. ترکیبی آلی از دسته آلکان‌ها با هفت اتم کربن در علم شیمی - واقف شدن
2. کتابی از علامه مجلسی در شرح کتاب الکافی
3. رودی در قزاقستان - از نجاسات در اسلام - شکلک
4. گوارا - انهدام - تصدیق بیگانه
5. افسون بدون آغاز - مورخ یونانی ملقب به «پدر تاریخ»
6. مقیاس طول - از فرقه‌های کشور هند - صدر
7. استخوان شتالنگ که نام عربی‌اش کعب است - در اصطلاح کتابی را گویند که استاد تقدیر کند و شاگردان بنویسند
8. از محصولات کشاورزی صادراتی همدان - یار یوسف(ع)
9. یکی از دو تکه جامه احرام مردان - پایتخت لبنان - عار و ننگ
10. قسمی از موسیقی - نمایشنامه‌ای به قلم شکسپیر
11. مدرس دانشگاه - از فلزات
12. قسمتی از بدن - ربان

عمودی
1. معادل فارسی «هارمونیک» - فدایی وطن
2. صاحب الاغ پاریکال در برنامه کارتونی بی‌خانمان - نام دیگر ماهی حلوا سفید
3. ویرایش - ملخ
4. آینده - اشتباه - فیلمی از مهرجویی
5. بوی ماندگی - زیرگذر - اتوبوس فرنگی
6. تبسم - بزک
7. ادراک - گیاه علف گربه
8. بارکشی - صوت گربه - بیماری
9. آب روستایی - مصنوعی، غیرواقعی
10. فضای خالی از هوا - خانه ییلاقی - رجل
11. تماشایی - نیزه‌دار رستم
12. ماده مغذی - زن شلخته

  لینک
https://hegmataneh-news.ir/sl/57984