کد خبر : 57971
تاریخ : 1402/11/24
گروه خبری : ایران و جهان

جای خالی سومین نماد در میدان آزادی


شکست دادن نظام تحریمی امریکا به عنوان مداخله‌گر در اقتصاد ایران به پشتوانه مردمی نیاز دارد. امریکایی‌ها بارها در متونشان و سخنانشان اشاره کرده‌اند که نظام تحریمی با پالسی که از جامعه می‌گیرد خود را تقویت یا تضعیف می‌کند. کمیل خجسته در یادداشتی نوشت: موشک‌های میدان آزادی نماد هستند. نماد دومین دستاورد انقلاب اسلامی از زمان آغازش هستند. مردم حاضر در میدان آزادی و راهپیمایی 22 بهمن اولین و مهمترین نماد این هستند که وقتی باهمیم می‌توانیم هر کاری کنیم حتی بر ساواک و پهلوی غلبه کنیم. جنگنده‌ها، موشک‌های و تانک‌های بعثی را همین بسیج مردمی متوقف کرد و از دل آن مقاومت، موشک‌های نقطه‌زن خلق شد.
همین فرمول، فرمول پیروزی فرداست:
شکست دادن نظام تحریمی امریکا به عنوان مداخله‌گر در اقتصاد ایران به پشتوانه مردمی نیاز دارد. امریکایی‌ها بارها در متونشان و سخنانشان اشاره کرده‌اند که نظام تحریمی با پالسی که از جامعه می‌گیرد خود را تقویت یا تضعیف می‌کند. انقلاب برای عبور از وضع اقتصاد راهبردش حمایت و توسعه دانش‌بنیان‌ها، تقویت شرکت‌های خصوصی و تقویت تولید به دست مردم است. برای این کار باید با فاسد، کسی که نفعش در استمرار این وضع است و ناکارآمد بجنگد. انقلاب برای عبور از این وضع اقتصادی و مقابله با آن سه گروه احتیاج به پشتوانه مردمی دارد چون انقلاب خود همین مردم است. به نقل از فارس؛ صندوق رای در این مسیر مبارزه برای انقلاب پشتوانه مردمی می‌سازد تا سومین نماد در میدان آزادی در راهپیمایی‌های آینده نصب شود: چرخ‌دنده‌های صنعتی و اقتصادی.

  لینک
https://hegmataneh-news.ir/sl/57971