کد خبر : 55192
تاریخ : 1402/8/30
گروه خبری : خبر همدان

خاکساری سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان شد


هگمتانه، گروه خبر همدان: با حکمی از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی غلامرضا خاکساری سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان و واحد همدان شد.
محمدمهدی طهرانچی با صدور حکمی دکتر غلامرضا خاکساری را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان و واحد همدان منصوب کرد.
به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی همدان، گفتنی است غلامرضا خاکساری با مدرک دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان است که پیش از این رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان و معاون آموزشی واحد همدان بوده است.

  لینک
https://hegmataneh-news.ir/sl/55192