کد خبر : 55151
تاریخ : 1402/8/29
گروه خبری : خبر همدان

رضایی فرمانده پایگاه مقاومت مالک اشتر شهرداری همدان شد


هگمتانه، گروه خبر همدان: روز یکشنبه مراسم سنگر سپاری فرمانده پایگاه مقاومت بسیج مالک اشتر شهرداری همدان برگزار و در آن از زحمات حسین خانجانی فرمانده سابق تقدیر و مرتضی رضایی به عنوان فرمانده جدید پایگاه بسیج مالک اشتر شهرداری همدان معرفی شد.
به گزارش هگمتانه، به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری همدان روز گذشته مراسم سنگر سپاری فرمانده پایگاه مقاومت بسیج مالک اشتر شهرداری همدان با حضور شهردار همدان، رئیس شورای اسلامی شهر، رئیس مرکز مطالعات شورای اسلامی شهر همدان، جانشین فرمانده سپاه ناحیه همدان، رئیس ستاد تخصصی بسیج اقشار استان همدان و برخی مدیران شهرداری همدان برگزار شد.
در این آیین از زحمات حسین خانجانی فرمانده سابق تقدیر و مرتضی رضایی به عنوان فرمانده جدید پایگاه بسیج مالک اشتر شهرداری همدان معرفی شد.

  لینک
https://hegmataneh-news.ir/sl/55151