کد خبر : 53152
تاریخ : 1402/7/6
گروه خبری : خبر همدان

سعید نظری سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی همدان شد


هگمتانه، گروه خبر همدان: سعید نظری سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی همدان شد.
به گزارش هگمتانه، با حکم رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور دکتر سعید نظری سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان همدان شد.
گفتنی است فرشاد مسعودیان استادیار و عضو هیأت علمی گروه گیاه پزشکی دانشگاه بوعلی‌سینا پیش از این عهده دار این سمت بود.
سعید نظری درحال حاضر مشاور امور مجلس و مدیرکل استان‌های دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور است.

  لینک
https://hegmataneh-news.ir/sl/53152