کد خبر : 43458
تاریخ : 1401/9/4
گروه خبری : ورزش

تدریس داور بین المللی ژیمناستیک در همدان


هگمتانه، گروه ورزش: دوره توجیهی و آموزشی داوری ژیمناستیک با تدریس امید شیخ احمدی از مدرسان بین المللی این ورزش و رئیس کمیته داوران فدراسیون در همدان برگزار شد.
این دوره با هدف رفع اشکال مربیان و ورزشکاران شاخه هنری ژیمناستیک و با شرکت 29 نفر از شهرهای مختلف استان همدان انجام شد.
شرکت کنندگان در این دوره یک روزه با با جدیدترین فنون و مقررات جدید داوری در این رشته ورزشی به صورت تئوری و عملی آشنا شدند.
ژیمناستیک ورزشی است که در دسته‌بندی رشته‌های آمادگی جسمانی قرار دارد و در آن حرکات نیازمندِ قدرت، انعطاف بدنی، چابکی، تعادل و هماهنگی اعضای بدن است.
هم اکنون بیش از پنج هزار مربی و ورزشکار همدانی در رده‌های سنی مختلف در ورزش ژیمناستیک فعالیت دارند.

  لینک
https://hegmataneh-news.ir/sl/43458