کد خبر : 42803
تاریخ : 1401/8/16
گروه خبری : خبر همدان

پیگیری بی‌نتیجه پروازهای همدان


هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر فرودگاه همدان با بیان اینکه در حال حاضر فرودگاه همدان پرواز تجاری ندارد گفت: شرکت آتا پروازهای همدان را لغو کرده و اکنون با شرکت‌های دیگری رایزنی داریم که نتیجه‌ای نداشته است.
به گزارش هگمتانه، علی اصغر جهانگیری با بیان اینکه پروازهای کیش‌ایر به علت مشکل ناوگان تعطیل شده است افزود: تعطیلی پرواز مشهد نیز داستان دنباله‌داری است که همیشه در این زمینه صحبت کردیم و سرانجام مجدد تعطیل شده است.
به نقل از فارس، وی اضافه کرد: پیگیری برای پروازهای همدان باز هم ادامه دارد اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.

  لینک
https://hegmataneh-news.ir/sl/42803