کد خبر : 40558
تاریخ : 1401/6/10
گروه خبری : خبر همدان

معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهردار همدان:

ادامه بتن ریزی 600 مترمکعبی تقاطع غیر همسطح شهید همدانیهگمتانه، گروه خبر همدان: معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهردار همدان از بتن ریزی 600 مترمکعبی پارت دوم قسمت سوم غیر همسطح سردار همدانی خبر داد.
به گزارش هگمتانه، با بتن ریزی 600 مترمکعبی پارت دوم از قسمت سوم، روند تکمیل پروژه سردار همدانی سرعت گرفت.
وحید علی ضمیر معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهردار همدان با اشاره به روند اجرایی پیشرفت تقاطع غیر همسطح سردار همدانی اظهار کرد: خوشبختانه باتوجه به تمهیدات اندیشیده شده توسط مدیریت شهری برای تکمیل عرشه سطح سوم، کار اجرایی این پروژه به اتمام می‌رسد.
علی ضمیر با بیان اینکه با اتمام پل شاهد اجرای فرآیندهای ترافیکی در این نقطه خواهیم بود گفت: بتن ریزی 600 مترمکعبی و 80 تن آرماتوربندی به طول 70 متر در این قسمت انجام شده است که در سه چهار ماه آینده با بتن ریزی و تکمیل یک قطعه از سمت بدیع الزمان ساخت عرشه سوم پروژه تکمیل می‌شود.
به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری همدان، معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهردار همدان با اشاره به پیشرفت فیزیکی 93 درصدی پروژه افزود: با اتمام آرماتور بندی و بتن ریزی دو قسمت باقیمانده شاهد تکمیل این پروژه در عرض سه چهار ماه آینده خواهیم بود.

  لینک
https://hegmataneh-news.ir/sl/40558