کد خبر : 39616
تاریخ : 1401/5/12
گروه خبری : شهرستان

فرماندار بهار خبر داد:

کمک 20 میلیارد تومانی هیأت دولت برای تکمیل شبکه اصلی و فرعی فاضلاب بهارهگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار بهار از تخصیص اعتبار 20 میلیارد تومانی هیأت دولت در سفر ریاست جمهوری برای تکمیل شبکه فرعی و اصلی فاضلاب شهرستان بهار خبر داد.
به گزارش هگمتانه، روح اله نباتی افزود: چهار شهر بهار، صالح اباد، لالجین و مهاجران به تناسب نیازمند اقدامات اساسی در بحث شبکه فاضلاب هستند و یکی از مهمترین خواسته ما در سفر ریاست جمهوری کمک ویژه هیأت دولت و رئیس جمهور در این‌باره بود که خوشبختانه با موافقت هیأت دولت واقع شد. وی همچنین اظهار کرد: شبکه فاضلاب شهر بهار 95 درصد، شهر لالجین 25 درصد، شهر صالح آباد با درنظرگرفتن خط انتقال 10 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و شبکه فاضلاب در شهر مهاجران هنوز اجرایی نشده است.

  لینک
https://hegmataneh-news.ir/sl/39616