کد خبر : 23573
تاریخ : 1400/2/12
گروه خبری : خبر همدان

شهردار همدان:

398 پاکبان دو مرحله واکسن کووید19 دریافت کردند

هگمتانه، گروه خبر همدان: شهردار همدان خبر داد: 398پاکبان شهرداری دو مرحله واکسن کووید19 دریافت کردند.

عباس صوفی شهردار همدان گفت: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا و مدیریت خدمات شهری شهرداری همدان 398نفر از پاکبانان شهرداری در دو نوبت با فاصله زمانی مشخص واکسن کووید19 دریافت کرده اند.

وی با تقدیر از مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا افزود: این واکسیناسیون توسط کادر تخصصی پیشگیری از بیماری‌های واگیردار این دانشگاه و در حضور عکاسان خبری استان همدان انجام شده و صرفاً پاکبانان امکان دریافت واکسن را داشته اند.

مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری همدان نیز در این زمینه توضیح داد: پاکبانان شهر به لحاظ مواجهه با مخاطرات و قرارگیری در فضاهای عمومی و مستعد آلودگی در اولویت بهره مندی از واکسیناسیون کووید 19 قرار داشتند که با مساعی ارزنده کادر تخصصی معاونت پیشگیری از بیماری‌های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا این مهم اتفاق افتاد.

مرتضی رضایی تصریح کرد: در نوبت نخستین تعداد 398 نفر از پاکبانان شهر مبادرت به دریافت واکسن کردند که در نوبت دوم نیز تعداد 379 نفر در محل مورد نظر حاضر شده و واکسن آنها تزریق شد و تعدادی که غیبت داشتند با حضور در مرکز بهداشت واکسینه خواهند شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بجز پاکبانان هیچ‌یک از کارکنان خانواده بزرگ شهرداری واکسن دریافت نکرده است و شهرداری همچنان در امانت‌داری و رعایت حقوق شهروندی بر عهد خود با مردم باقی است.

  لینک
https://hegmataneh-news.ir/sl/23573