صفحه 6      شماره  4161      پنجشنبه 20 دی 1397


سرمربي پاس:
احتمال صعود و سقوط 12 تيم در ليگ 2
هگمتانه، گروه ورزش: سرمربي پاس همدان گفت: احتمال صعود و سقوط 12 تيم در گروه ب ليگ دسته دوم فوتبال کشور وجود دارد.
احمد جمشيديان اظهار کرد: در گروه ب ليگ 2 فاصله امتيازي تيم‌ها بسيار ناچيز است و با هر نتيجه‌اي جدول دستخوش تغييرات اساسي مي‌شود و در اين بين برخي نتايج نيز خارج از زمين رقم مي‌خورد.
وي با نامطلوب خواندن اوضاع حمايتي تيم پاس گفت: پاس تنها تيم حاضر در ليگ 2 است که به دليل بدهي‌ها نتوانسته بازيکن جذب کند.
وي افزود: همه اعضاي تيم با وجود مشکلات موجود، با شهامت و شرافت از سهميه فوتبال استان همدان دفاع مي‌کنند و با قلب‌هاي خود به مصاف حريفان مي‌رويم.
سرمربي پاس با اشاره به محدوديت‌هاي فوتبال در همدان خاطرنشان کرد: اين شهر ظرفيت دو تيم در ليگ را ندارد و اميدوارم براي فصل آينده استان با آمادگي وارد مسابقات شود.
جمشيديان افزود: پاس و شهرداري متعلق به هواداران، مردم و فرزندانمان در آينده‌اي نزديک است، سرمايه‌اي که دست ما به امانت سپرده شده و بي‌توجهي به اين دو تيم خيانت در حق الناس است.