صفحه 2      شماره  4160      چهارشنبه 19 دی 1397


مديرکل امور اقتصادي و دارايي همدان خبر داد:
سرمايه‌گذاري يک آفريقايي در پروژه هتل شادي
هگمتانه، گروه خبر همدان: مديرکل امور اقتصادي و دارايي استان همدان گفت: پس از رويداد 2018 يک سرمايه‌گذار از آفريقاي جنوبي در پروژه هتل شادي مشارکت مي‌کند.
سيد ناصر محمودي ديروز در گفتگويي با بيان اينکه رويدادهاي گردشگري 2018 براي استان همدان اتفاق بسيار خوبي بود افزود: نام همدان در گستره جهاني شنيده شد که همين موضوع منجر به وقوع اتفاقات خوبي شده است.
وي با بيان اينکه اتفاقات 2018 تنها به اين سال ختم نشده است تصريح کرد: همدان بر روي آنتن بين‌المللي قرار گرفت و اين اتفاق باعث مي‌شود اين شهر مورد توجه جهان قرار گيرد.
مديرکل امور اقتصادي و دارايي استان همدان با بيان اينکه همزمان با برگزاري اجلاس جهاني گردشگري در همدان «ميز اقتصادي» را برپا کرديم ادامه داد: از همين رو در نشستي سه ساعته مسائل اقتصادي بررسي و تبادلاتي انجام شد.
وي با اشاره به اينکه تفاهم‌نامه‌ اوليه براي مشارکت سرمايه‌گذار آفريقايي در هتل شادي منعقد شده است خاطرنشان کرد: اين سرمايه‌گذار به زودي در همدان حاضر مي‌شود.
محمودي با اشاره به اينکه رتبه همدان در بهبود فضاي کسب و کار ارتقا يافته است اظهار کرد: در همين راستا قوانين مخل کسب و کار در يک کارگروه با کميته پايش بهبود فضاي کسب و کار استان شناسايي مي‌شود که بخش خصوصي نيز در آن عضويت دارد. وي افزود: يکي از خروجي‌هاي اين کارگروه‌ها کاهش زمان صدور مجوزهاي لازم براي کسب و کار بوده است.
مديرکل امور اقتصادي و دارايي همدان با بيان اينکه شکايت بخش خصوصي نيز در يک سامانه اختصاصي ثبت مي‌شود تصريح کرد: بخش خصوصي مي‌تواند شکايت‌ خود را از همه دستگاه‌ها در سامانه دادور ثبت کند که به صورت خرد و کلان پيگيري مي‌شود.