صفحه 2      شماره  4160      چهارشنبه 19 دی 1397


گوشت 75 هزار توماني شد
مديرکل تعزيرات حکومتي همدان: جهاد کشاورزي ملزم به ثابت نگهداشتن 
قيمت دام زنده
هگمتانه، گروه خبر همدان: مديرکل تعزيرات حکومتي همدان گفت: قيمت گوشت قرمز با توجه به کيفيت و داشتن استخوان و چربي حداکثر 75 هزار تومان مشخص شد و در صورت عرضه گوشت گران‌تر از قيمت پيش‌بيني شده با متخلفان برخورد مي‌شود.
عليرضا حسن پور ديروز در گفتگويي بيان کرد: قيمت با کيفيت‌ترين گوشت گوسفندي شامل سردست بدون استخوان و چربي حداکثر هر کيلوگرم 750 هزار ريال است. وي اضافه کرد: قيمت گوشت در صورت قرار دادن چربي و استخوان در آن به تناسب کاهش مي‌يابد و اين ترکيب براساس درخواست مشتري تنظيم و عرضه مي‌شود.
مديرکل تعزيرات حکومتي همدان بيان کرد: به منظور تنظيم و ثابت ماندن نرخ گوشت، سازمان جهاد کشاورزي ملزم به ثابت نگهداشتن قيمت دام زنده و تأمين نياز مصرفي روزانه قصابي‌ها شده است.
حسن پور گفت: همچنين به منظور تأمين رضايت شهروندان در زمينه توزيع گوشت‌هاي وارداتي و يخي و پيشگيري از تشکيل صف‌هاي طولاني مقرر شد سهميه بندي مديريت شود.
مديرکل تعزيرات حکومتي همدان توضيح داد: اداره‌ها و نهادها از جمله بهزيستي و کميته امداد امام(ره) بايد نيازمندان و افراد کم درآمد واقعي را شناسايي و سهميه گوشت آنها را دريافت کنند و در اختيار آنها قرار دهند.
حسن پور افزود: بنابراين دستگاه‌ها، نهادها، تعاوني‌ها و شرکت‌ها مکلف شدند گوشت مورد نياز را بر اساس سهميه دريافت و توزيع کنند.
وي درباره قاچاق دام اظهار کرد: همدان نخستين استاني بود که با همکاري عوامل انتظامي براي جلوگيري از قاچاق دام به سمت استان‌هاي غربي اقدام کرد.
مديرکل تعزيرات حکومتي همدان تأکيد کرد: اجازه نمي‌دهيم دامي بدون مجوز دامپزشکي از اين استان خارج شود و اگر خودرويي حامل احشام بدون مجوز به سمت مرز باشد قاچاق محسوب مي‌شود و اگر به سمت داخل کشور باشد به منظور حمل و نقل غيرمجاز توقيف و جريمه مي‌شود.