صفحه 2      شماره  4160      چهارشنبه 19 دی 1397


معاون امور اجتماعي بهزيستي استان خبر داد:
اختلافات حاد خانوادگي
 در صدر تماس‌هاي اورژانس اجتماعي
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون امور اجتماعي بهزيستي استان همدان با اشاره به فعاليت گسترده اورژانس اجتماعي بهزيستي استان گفت: اختلافات حاد خانوادگي بيشترين تماس‌هاي مربوط به اورژانس اجتماعي را به خود اختصاص مي‌دهد.
جمشيد شيران در گفتگو با خبرنگار هگمتانه، با بيان اينکه تمامي شهرستان‌هاي استان داراي مرکز اورژانس اجتماعي هستند، اظهار کرد: اختلافات حاد خانوادگي در رتبه نخست تماس با اورژانس اجتماعي است و پس از آن نيز متقاضيان طلاق و همسرآزاري در رتبه‌هاي دوم و سوم قرار دارند.
وي با اعلام اين مطلب که به جز شهرستان فامنين که جمعيت زير 50 هزار نفر دارد، ناوگان اورژانس اجتماعي در تمام استان فعال است، گفت: اين مرکز فعاليت‌هايي چون تلفن 123، خدمات اجتماعي سيار، مراکز مواجهه با بحران فردي، خانوادگي و اجتماعي و پايگاه‌هاي خدمات اجتماعي را ارائه مي‌دهد.
معاون امور اجتماعي بهزيستي استان با بيان اين مطلب که تخصصي بودن، به‌موقع بودن و در دسترس بودن از ويژگي‌هاي مهم برنامه‌هاي خدمات اجتماعي استان است، عنوان کرد: تلاش مي‌کنيم اجراي برنامه‌هاي مداخلات رواني و اجتماعي قبل از مداخلات انتظامي و قضايي اعمال شود که بدون شک در پيشگيري از وقوع جرم نقش بسزايي را دارد.
شيران از فعاليت 39 مددکار اجتماعي، روان‌شناس، کارشناس حقوقي، کارشناس علوم اجتماعي و کارشناس علوم تربيتي در اورژانس اجتماعي همدان خبر داد و بيان کرد: طي 9 ماه سال جاري در مجموع 16 هزار و 190 خدمت در مداخله بحران انجام شده که 803 پرونده نيز تشکيل شده است.
وي با اشاره به اينکه در حوزه خط تلفن 123، 25 هزار و 569 مورد تماس دريافت شده و 9 هزار و 567 پرونده تشکيل شده است، گفت: در حوزه خدمات اجتماعي سيار 26 هزار مورد رسيدگي شده که در نهايت 11 هزار و 926 پرونده تشکيل شده است.
شيران با اعلام اينکه در مجموع در سال جاري، 91 هزار و 124 مورد خدمات توسط اورژانس اجتماعي انجام شده است، ابراز کرد: در حوزه طلاق نيز 23 هزار و 365 خدمت را ارائه کرديم که از اين تعداد بيش از 3 هزار مورد منجر به تشکيل پرونده شده است.
وي اظهار کرد: گروه‌هاي هدف اورژانس اجتماعي شامل زوج‌هاي متقاضي طلاق و افراد داراي اختلافات خانوادگي، زنان و دختران در معرض آسيب‌هاي اجتماعي، افرادي که قصد خودکشي دارند و يا اقدام به خودکشي، کودکان خياباني و کار، همسران آزارديده، کودکان آزارديده، مبتلايان به اختلال هويت جنسي، دختران و پسران فراري از منزل هستند.