صفحه 2      شماره  4160      چهارشنبه 19 دی 1397


رئيس کميسيون برنامه، بودجه و مالي شورا خبر داد:
آغاز جلسات بررسي تعرفه پيشنهادي عوارض سال 98 شهرداري همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئيس کميسيون برنامه، بودجه و مالي شوراي اسلامي شهر همدان از آغاز جلسات بررسي تعرفه‌هاي پيشنهادي عوارض سال 98 شهرداري همدان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر همدان، اکبر کاوسي‌اميد در جلسه کميسيون برنامه، بودجه و مالي شورا با محوريت بررسي تعرفه پيشنهادي عوارض سال 98 شهرداري، اظهار کرد: با توجه به اهميت موضوع، اين کميسيون با موضوع بررسي تعرفه‌هاي عوارض سال 98 به صورت روزانه با حضور اعضاي شورا، معاونان و مديران مناطق چهارگانه شهرداري برگزار مي‌شود.
وي اضافه کرد: بر اساس برنامه‌ريزي صورت گرفته و تجربيات سال گذشته، پيش‌بيني مي‌شود بررسي تعرفه پيشنهادي عوارض در طي 6 جلسه به جمع بندي مناسبي برسد.
اين عضو شوراي اسلامي شهر همدان با اشاره به تأکيدات قانون، يکي از مهمترين وظايف شوراي اسلامي شهر را رسيدگي کارشناسانه، بررسي و تصويب عوارض شهرداري و تعرفه عوارض ساليانه برشمرد و افزود: هدف ما روان‌سازي تعريف تعرفه عوارض شهرداري است تا مجموعه‌هاي شهرداري و اقشار مختلف مردم، برداشت مشترکي از آن داشته باشند.
کاوسي‌اميد با تأکيد بر اينکه در صورت نياز تعرفه عوارض بر اساس فرايند مشخص اصلاح خواهد شد، ابراز کرد: اميدوارم بتوانيم با پيشنهادات کارشناسانه شورا و شهرداري در تدوين تعرفه جديد تا حد توان از مباحث توصيفي و انشايي کاسته و به مباحث قاعده‌مند جدولي و فرمولي اضافه کنيم و بتوانيم برداشت‌هاي متفاوت را از تعرفه کاهش دهيم.
وي با تأکيد بر اينکه بايد در بررسي تعرفه عوارض واقعيت‌ها لحاظ شود، يادآور شد: بايد براي تعرفه عوارض سال 98 تصميم درستي را اتخاذ کنيم تا در مسير درستي قرار گيريم که هم منافع مديريت شهري و هم شهروندان لحاظ شود.
رئيس کميسيون برنامه، بودجه و مالي شوراي اسلامي شهر همدان در پايان سخنانش گفت: گزارش جلسات برگزار شده در پايان به طور جامع و شفاف به اطلاع عموم خواهد رسيد.