صفحه 2      شماره  4159      سه شنبه 18 دی 1397


مديرکل انتقال خون استان:
مشکل دائمي کمبود پلاکت 
در همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: مديرکل انتقال خون استان همدان گفت: مشکل کمبود پلاکت يک معضل هميشگي است که علت اصلي آن هم محدوديت زمان نگهداري آن است.
افشين محمدي در گفتگويي اظهار کرد: عمر نگهداري پلاکت خون حداکثر سه روز است و بيش از آن قابليت نگهداري ندارد و اين امر موجب کمبود هميشگي اين سلول خوني شده است. وي با تأکيد بر اينکه مردم همدان در امر اهداي خون بسيار موفق عمل کرده اند، ابراز کرد: 70 درصد از اهداکنندگان خون در استان همدان، اهداکنندگان مستمر هستند که در مواقع نياز اقدام به اهداي خون مي‌کنند.
مديرکل انتقال خون استان همدان با بيان اينکه مشکل کمبود ما مربوط به پلاکت است و در تأمين و نگهداري ساير اجزاي خون هيچ مشکلي نداريم، گفت: تاکنون 5هزار واحد گلبول قرمز فشرده از همدان به استان تهران ارسال شده است.
محمدي تصريح کرد: ميانگين اهداکنندگان مستمر خون در کشور 55 درصد است که اين آمار در استان همدان به 70 درصد رسيده است.
وي با بيان‌اينکه اهداکنندگان بار اولي حذف شده اند، ابراز کرد: با حذف اهداکنندگان بار اولي ميزان سلامت خون‌هاي اهدايي به طرز چشمگيري افزايش يافته است. مديرکل انتقال خون استان همدان از آفرزيس براي جداسازي اجزاي خون ياد کرد و افزود: بخاطر هزينه‌هاي بالاي اين روش در حال حاضر فقط از پلاکت فريزس استفاده مي‌شود که آن براي بيماران مبتلا به سرطان خون است. محمدي ابراز کرد: در روش آفرزيس اجزاي مورد نياز خون گرفته مي‌شود و بقيه آن به بدن بر مي‌گردد.