صفحه 2      شماره  4159      سه شنبه 18 دی 1397


فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي همدان:
کشف 17 تن گياه دارويي
 با برداشت غيرمجاز در همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي استان همدان گفت: امسال بيش از 17 تن گياه دارويي در همدان به شکل غيرمجاز برداشت و کشف شده است.
بهرام رسولي ديروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اينکه امسال 17 تن و 645 کيلوگرم گياهان دارويي از جمله آويشن و موسير از عرصه‌هاي فرعي جنگلي و مرتعي به صورت غيرمجاز برداشت شد اظهار کرد: در حال حاضر اين گياهان دارويي کشف شده و در اين زمينه 9 متخلف نيز بازداشت شده‌اند.
وي افزود: متأسفانه با توجه به فروش ميليوني و دسترسي آسان به اين قبيل گياهان دارويي و داشتن خواص پزشکي، متخلفان سازماندهي شده نسبت به برداشت اين گياهان اقدام مي‌‌کنند.
فرمانده يگان حفاظت اداره کل منابع طبيعي همدان گفت: اين اقدام نادرست سودجويان و کندن گياهان از ريشه موجب انقراض گونه‌هاي گياهان دارويي در مراتع استان همدان مي‌شود.
رسولي با تأکيد بر اينکه افرادي که درصدد برداشت گياهان دارويي و کسب درآمد از اين محل هستند بايد مجوز لازم را از منابع طبيعي دريافت کنند خاطرنشان کرد: متقاضيان مي‌توانند بذر مورد نياز را از اداره منابع طبيعي براي کشت آن دريافت کنند.
وي يادآور شد: همدان ذخيره‌گاه ژنتيکي گونه‌هاي مختلف گياهي و دارويي است و يک‌هزار و 500 گونه گياهي شامل رازيانه، پنيرک، آويشن، بابونه، اسپند، گاوزبان، ريواس، کنگر، گلپر، بومادران، خاک شير، سماق، نسترن وحشي و مريم گلي که خواص دارويي دارند در همدان يافت مي‌شود.
فرمانده يگان حفاظت اداره کل منابع طبيعي همدان بيان کرد: علاوه بر اين گونه‌هاي معطر، گونه‌هاي دارويي و صنعتي به صورت پراکنده در اراضي همدان يافت مي‌شود و بخشي از آنها مانند سير، رازيانه، گشنيز، کلزا و سياهدانه در بخش کشاورزي به صورت انبوه توليد مي‌شوند.