صفحه 2      شماره  4159      سه شنبه 18 دی 1397


اظهار نظر رئيس اتحاديه کيف، کفش و چرم همدان:
احتمال کاهش قيمت کيف و کفش
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئيس اتحاديه کيف، کفش و چرم همدان گفت: با توجه به شرايط موجود و ايجاد ثبات در نرخ ارز به نظر مي‌رسد در هفته‌هاي آتي و بازار نزديک عيد شاهد کاهش قيمت کيف و کفش باشيم.
احمد گازراني ديروز در گفتگويي اظهار کرد: مواد اوليه توليد به اندازه کافي وجود دارد اما تهيه آن بايد نقدي انجام شود که نسبت به گذشته شرايط را سخت‌تر کرده است. وي با بيان اينکه به دليل نوسانات قيمت ارز بسياري از قيمت‌ها واقعي نيست و به طور کاذب افزايش يافته افزود: اجناسي که با قيمت ارز جديد وارد مي‌شود با قيمت جديد محاسبه مي‌شود و به همين دليل هزينه‌ها کاهش يافته است. رئيس اتحاديه کيف، کفش و چرم همدان با تأکيد بر اينکه به اندازه کافي شاهد افزايش قيمت‌ها بوديم تصريح کرد: با توجه به ثبات قيمت ارز احتمال کاهش قيمت محصولات وجود دارد. وي تصريح کرد: به نظر مي‌رسد در آينده شاهد کاهش قيمت کيف و کفش در بازار باشيم.
گازراني با بيان اينکه خريد نقدي مواد اوليه براي توليدکننده دشوار است خاطرنشان کرد: در بازار شب عيد نيز اميدواريم که با کاهش قيمت‌ها مواجه شويم تا قدرت خريد مردم افزايش يابد.