صفحه 2      شماره  4159      سه شنبه 18 دی 1397


مدير ستاد تنظيم بازار جهاد کشاورزي استان:
قيمت پايه مرغ در همدان
روند کاهشي دارد
هيچ استاني مصوبه ستاد تنظيم بازار کشور را اجرايي نکرد
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدير ستاد تنظيم بازار جهاد کشاورزي استان همدان با بيان اينکه در جلسه ستاد تنظيم بازار قيمت مرغ زنده از 9 هزار و 200 تومان به 8 هزار و 800 تومان کاهش داده شد اظهار کرد: قيمت پايه مرغ رو به کاهش است.
مهدي نجفيان در گفتگويي درباره ابلاغ ستاد تنظيم بازار کشور گفت: هيچ استاني مصوبه ستاد تنظيم بازار کشور را اجرايي نکرده است.
وي با تأکيد بر به اينکه قيمت نهاده‌ها افزايش يافته است ادامه داد: تصميم ستاد تنظيم بازار استان حفظ آرامش در بازار و جامعه است.
مدير بازرسي و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان نيز به يکسان‌سازي قيمت مرغ در شهر اشاره کرد و گفت: مرغ با نشان‌هاي متفاوت با قيمت يکسان عرضه مي‌شود.
عليرضا شجاعي با بيان اينکه در جلسه ستاد تنظيم بازار استان قيمت 10 هزار و 500 تومان براي مرغ مورد توجه قرار نگرفت تصريح کرد: در حال حاضر قيمت مرغ در بازار مشخص مي‌شود که اين مبلغ به موارد بسياري بازمي‌گردد.