صفحه 2      شماره  4159      سه شنبه 18 دی 1397


مديرکل بيمه سلامت استان همدان:
توقف 5 ماهه پرداخت بدهي
 به داروخانه‌ها
هگمتانه، گروه خبر همدان: مديرکل بيمه سلامت استان همدان گفت: از شهريورماه امسال بدهي ما به داروخانه‌ها پرداخت نشده است.
سعيد فرجي در گفتگويي اظهار کرد: در مجموع حدود 40 تا 50 ميليارد ريال به صورت ماهانه توسط بيمه سلامت به داروخانه‌هاي استان همدان پرداخت مي‌شود که سهم شهر همدان 10 درصد اين مبلغ است.
مديرکل بيمه سلامت همدان گفت: مسؤولان به مشکلات اين حوزه به ويژه داروخانه‌ها اذعان دارند و با وجود مشکلات کنوني نسبت به ساير استان‌ها در توجه به داروخانه‌ها همکاري خوبي داشته ايم و در صدد رفع اين مشکل هستيم.
فرجي ادامه داد: بيمه سلامت همواره پرداخت بدهي داروسازان را در اولويت قرار داده است و در صدد به روز کردن پرداختي‌ها هستيم.
مديرکل بيمه سلامت همدان با بيان اينکه در شرايط کنوني تمام تلاش‌ها در راستاي تسويه بدهي داروخانه‌هاست، گفت: قرار بود پنج تا 6 ميليون تن حق بيمه سلامت همگاني دريافت کنند، اما اين تعداد به حدود 11 ميليون تن رسيد که در اين زمينه محدوديت‌هايي ايجاد شد و عده‌اي از افراد که نيازمند نبودند، خدمات کم هزينه دريافت مي‌کنند.