صفحه 2      شماره  4159      سه شنبه 18 دی 1397


مبارزه رقابت و عدالت در پرداخت استاني يارانه‌ها
حاجي‌بابايي: مجلس منتظر شنيدن استدلال‌هاي جديد دولت
هگمتانه، گروه خبر همدان: سال گذشته مجلس به استدلال دولت براي استاني کردن پرداخت يارانه‌ها رأي نداد. اکنون که دوباره استاني شدن پرداخت يارانه مطرح شده حاجي‌بابايي، نماينده مردم همدان در مجلس خواستار شنيدن استدلال جديد از دولت شده است.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس در گفتگو با فارس با بيان اينکه تصميم استاني‌ کردن پرداخت يارانه‌ها بسيار مهم است و بايد مجدداً استدلال‌ دولت و مخالفان را بشنويم گفت: اگر دولت استدلال جديدي در اين حوزه دارد بايد آن را شنيد و بعد از آن تصميم‌گيري کرد.
حميدرضا حاجي‌بابايي با بيان اينکه سال گذشته دولت پيشنهاد تفويض اختيار تشخيص افراد واجد شرايط دريافت يارانه به استان‌ها را ارائه داد اظهار کرد: نگاه دولت بر اين است که استان‌ها بهتر مي‌توانند مصوبه مجلس براي حذف يارانه سه دهک بالاي جامعه را محقق کنند.
وي افزود: استدلال ديگر دولت اين است که با تفويض اختيار به استان‌ها، يک رقابت ايجاد مي‌شود و استانداران براي تحقق اين امر تلاش بيشتري به کار مي‌بندند.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس با بيان اينکه سال گذشته مجلس اين استدلال‌ها را شنيد و به آن رأي نداد تصريح کرد: دليل هم اين بود که ممکن است در استان‌ها علاوه بر حذف سه دهک بالايي جامعه، به دليل رقابت بالا شاهد قطع يارانه افراد نيازمند نيز باشيم.
وي ادامه داد: با توجه به شناختي که در استان‌ها وجود دارد، ممکن است افرادي که از جايگاه مالي مناسبي برخوردارند حذف نشوند و يا افرادي که وضعيت مناسبي ندارند، حذف شوند.
حاجي‌بابايي با بيان اينکه تصميم استاني‌ کردن پرداخت يارانه‌ها بسيار مهم است و بايد مجدداً استدلال‌ دولت و مخالفان را بشنويم خاطرنشان کرد: اگر دولت استدلال جديدي در اين حوزه دارد بايد آن را شنيد و بعد از آن تصميم‌گيري کرد.
وي با بيان اينکه اگر همان استدلال‌هاي گذشته مطرح شود ممکن است نظر مجلس همچنان منفي باشد گفت: دولت استدلال‌ قانع‌کننده و سازوکار اجراي آن را بيان کند تا ببينيم به نفع مردم و استان‌ها هست يا خير؟