صفحه 2      شماره  4159      سه شنبه 18 دی 1397


گياهان دارويي و سيب‌زميني همدان چشم به راه صنايع تبديلي
مدير صنايع جهاد کشاورزي همدان: صنايع تبديلي استان نيازمند به روزرساني
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدير صنايع کشاورزي سازمان جهاد کشاورزي استان همدان با بيان اينکه صنايع تبديلي استان نيازمند به روز رساني هستند گفت: گياهان دارويي و سيب‌زميني همدان نيازمند صنايع تبديلي هستند.
غلامحسين تقوي در گفتگو با خبرنگار هگمتانه، با بيان اينکه صنايع تبديلي استان نيازمند به روز رساني هستند بيان کرد: ضروري است اين صنايع از حالت سنتي خارج و محصولات جديد با ذائقه بازار عرضه شود.
وي با اشاره به اينکه از 430 واحد صنايع تبديلي استان 277 مورد آن زير نظارت اين سازمان است اظهار کرد: اين واحد‌ها ظرفيت جذب يک هزار و 381 تن مواد خام و ظرفيت توليد يک هزار و 288 تن محصول را دارد.
وي با بيان اينکه اين تعداد واحد براي 3هزار و 595 نفر اشتغال ايجاد کرده است عنوان کرد: اين صنايع شامل 54 واحد صنايع باغي، 55 واحد صنايع تبديلي دامي، 108 واحد زراعي، 9 واحد خوراک دام و طيور، يک واحد توليد کود و 50 واحد سردخانه است.
مدير صنايع کشاورزي جهاد کشاورزي همدان با اشاره به اينکه از سال 93 مقرر شده است همه فعاليت‌هاي کشاورزي توسط اين سازمان انجام شود بيان کرد: تمام پروانه‌ها جز بخش‌هاي توليد آرد، شکر و قند توسط اين سازمان صادر مي‌شود.
تقوي تصريح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت نيز مي‌بايست کليه مجوزهاي واحد‌هاي بخش کشاورزي را به سازمان جهاد کشاورزي منتقل کند.
وي با بيان اينکه از 5 ميليون تن محصول کشاورزي توليدي استان مي‌توان يک ميليون و 700 هزار تن آن را فرآوري کرد عنوان کرد: سيب زميني ساليانه يک ميليون تن در استان توليد مي‌شود که مي‌توان بخش اعظمي از آن را به چيپس و فرز فرنچ تبديلي کرد.
تقوي با اشاره به اينکه 2 سرمايه‌گذار خوب در بخش صنايع تبديلي سيب زميني وارد شده اند بيان کرد: با فرآوري محصولات کشاورزي مي‌توان ضايعات اين بخش را به شدت کاهش داد.
وي با بيان اينکه 160 هزار تن سردخانه در استان ايجاد شده است گفت: مي‌توانيم اين ظرفيت را تا 350 هزار تن افزايش دهيم و در صدد آن هستيم.
وي با اشاره به اينکه ايجاد صنايع تبديلي و سردخانه‌ها کمک بسياري به اجراي اقتصاد مقاومتي در استان است بيان کرد: سيرتوليدي استان حدود 50 هزار تن است که 5-6 واحد به طور مستقيم به بسته بندي اين محصول مي‌پردازد و 70 واحد خيار شور نيز از سير در محصولات توليدي خود استفاده مي‌کنند.
او با بيان اينکه در زمينه کشمش کارخانه‌هاي بسته بندي اين محصول در ملاير اشباع شده است گفت: ضروري است در اين واحد‌ها دستگاه‌ها ارتقا يابد.
مدير صنايع جهاد کشاورزي استان همدان با اشاره به اينکه سازمان جهاد کشاورزي هيچ گونه محدوديتي در راستاي پرداخت تسهيلات به واحد‌هاي صنايع تبديلي ندارد عنوان کرد: اعتبارات از صندوق توسعه ملي تأمين مي‌شود.
تقوي با بيان اينکه استان به صنايع تبديلي در بخش‌هاي گياهان دارويي و سيب زميني نياز دارد گفت: استان در بخش‌هاي فرآورده‌هاي انگور، ميوه و حبوبات ظرفيت خوبي براي سرمايه‌گذاري و ايجاد صنايع تبديلي دارد.
تقوي با اشاره به اينکه بايد صنايع تبديلي در استان تنوع بيشتري يابد بيان کرد: صنايع تبديلي استان نوآوري ندارد و اگر مي‌خواهيم در بازارهاي جهاني حضور يابيم مي‌بايست در اين زمينه اقدامات اساسي انجام دهيم.