صفحه 2      شماره  4159      سه شنبه 18 دی 1397


آيا امسال بايد درآمدهاي مالياتي استان افزايش يابد؟
افزايش 12 درصدي تعهد همدان براي واريز به خزانه دولت نيازمند بازنگري
هگمتانه، گروه خبر همدان: هرساله 85 درصد درآمد استان همدان از ناحيه دريافت ماليات محقق مي‌شود و اين امر از سوي اصناف، توليدکنندگان و صادرکنندگان انتقاداتي با خود داشته است. هفتم دي ماه در مراسم تجليل از 11 صادرکننده برتر استان مسوؤولان استاني از نمايندگان مردم همدان در مجلس درخواست کردند پيگير مشکلات صادرکنندگان با امور مالياتي باشند و 22 آذر امسال نيز حسين محرابي، رئيس اتاق اصناف همدان با بيان اينکه مشکل امروز اصناف ميزان ماليات‌ است گفته بود" مسؤولان مالياتي کشور شرايط استان‌هاي مختلف را يکسان نبينند و بر اساس ميزان توسعه‌يافتگي به تعيين ماليات بپردازند."
اگرچه پرداخت ماليات و تأثير آن بر اقتصاد بر هيچ کس پوشيده نيست اما انتقاداتي از سوي اصناف بر اين حوزه وارد مي‌شود مانند اينکه درآمدها در همدان تناسب زيادي با ميزان ماليات ندارد. 
در بودجه 98 با وجود افزايش بودجه در برخي بخش‌ها اما ميزان تعهد استان براي پرداخت از ناحيه درآمد به خزانه دولت رشد 12درصدي داشته که با توجه به اعتراف مسؤولان استان مبني بر دشواري پرداخت اين ميزان درآمد به خزانه دولت چند و چون کسب اين درآمد که به لحاظ قانوني بايد پرداخت شود تأمل برانگيز است. 
رئيس سازمان برنامه و بودجه استان همدان در توضيح وضعيت بودجه استان بابيان اينکه بودجه استان همدان در سال 98 نسبت به سال 97 افزايش دارد، گفت: بودجه استان همدان در سال 98 حدود 25 درصد افزايش دارد.
سيد اسکندر صيدايي در گفتگويي بيان کرد: در بخش درآمد استان همدان که بايد به خزانه واريز شود از 655 ميليارد تومان سال 97 به 724 ميليارد تومان در سال 98 رسيده‌ايم که افزايش 12 درصدي دارد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه استان همدان اعتبارات متوازن منطقه‌اي استان در سال 97 را 263 ميليارد تومان دانست و ادامه داد: اين اعتبارات در بودجه سال 98 به 302 ميليارد تومان رسيده که 15 درصد رشد دارد.
صيدايي بابيان اينکه رقم تعيين‌شده در بخش درآمد براي استان بالا و توان استان در اين زمينه پايين است اما بايد قانون را اجرا کرد، گفت: هرساله 93 درصد درآمدهاي کشور و استان تحقق مي‌يابد که از درآمدهاي استان 85 درصد مربوط به ماليات است و بقيه بايد از منابع ديگر ازجمله گمرک و جرائم تحقق يابد.
بابيان اينکه بودجه استان همدان در سال 98 رقم 819 ميليارد تومان در نظر گرفته‌شده است که نسبت به بودجه سال 97 افزايش 25 درصدي دارد، گفت: اعتبارات استان همدان در سال 98 نسبت به ساير استان‌ها افزايش خوبي داشته است.
وي بودجه استان همدان در سال 97 را 693 ميليارد تومان عنوان کرد و بابيان اينکه سال 97 اعتبار هزينه‌اي 279 ميليارد تومان بود، گفت: اين بخش در لايحه سال 98 با افزايش حدود 20 درصدي به 334 ميليارد تومان رسيده است.
صيدايي بابيان اينکه اعتبارات تملک (عمراني) شامل چند بخش است که در بخش استاني در سال گذشته 69 ميليارد تومان اعتبار داشتيم و اين رقم در سال 98 با رشد 30 درصدي به 90 ميليارد تومان رسيده است، گفت: سهم استان همدان از 3 درصد نفت و گاز نيز سال گذشته 62 ميليارد و 800 ميليون تومان بود که امسال با 8 درصد افزايش به 68 ميليارد تومان رسيده است.
وي بابيان اينکه در بخش الزامات نيز با افزايش 34 درصدي مواجه هستيم و اعتبارات استاني سال گذشته 185 ميليارد تومان بود که امسال به 211 ميليارد تومان رسيده است، گفت: اعتبارات 0.27 درصد ماليات بر ارزش‌افزوده استان همدان نيز در سال 98 حدود 34 درصد افزايش دارد.
رئيس سازمان بر نامه و بودجه استان همدان اظهار کرد: اين اعتبار از 18 ميليارد و 700 ميليون تومان در سال97 به 25 ميليارد تومان در سال 98 افزايش دارد.
صيدايي بابيان اينکه در بخش اعتبارات ملي نيز با 17 درصد افزايش از 78 ميليارد تومان به 90 ميليارد تومان رسيده‌ايم، گفت: اعتبار متوازن ملي به دستگاه‌هاي ملي ابلاغ‌شده و اعتبارات استاني نيز به‌زودي ابلاغ مي‌شود که در بخش بودجه متوازن 15 درصد و در بخش اعتبارات تملک و دارايي 17 درصد افزايش وجود دارد.