صفحه 2      شماره  4159      سه شنبه 18 دی 1397


انتقاد کامران گردان در صحن شورا:
نارضايتي مردم از روند طولاني صدور پروانه ساختماني
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئيس شوراي اسلامي شهر همدان گفت: طولاني شدن روند صدور پروانه ساختماني باعث نارضايتي مردم شده است.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر همدان، کامران گردان در صحن شورا با انتقاد از طولاني شدن روند صدور پروانه‌هاي ساختماني، افزود: متأسفانه روند صدور پروانه بسيار طولاني شده که هم به ضرر مردم و هم شهرداري است.
گردان اظهار کرد: عليرغم اينکه مصوبه تسهيل در امور روند صدور پروانه به شهرداري اعلام شده، اما تاکنون در اين زمينه اقدام مناسبي صورت نگرفته و مقاومتي در اين راه وجود دارد اما سياست شورا اجراي اين مصوبه است.
وي تأکيد کرد:‌ شهرداري همدان بايد براي حل اين مشکل و ايجاد رضايتمندي مردم راهکاري اساسي بيانديشد.
*نوراله‌زاده: ضرورت ايجاد زيرساخت لازم براي صدور الکترونيکي پروانه ساختمان 
رئيس کميسيون معماري و شهرسازي شوراي اسلامي شهر همدان نيز در اين جلسه اظهار کرد: در حال حاضر بايگاني اسناد لازم براي پروانه ساختماني در يک مکان متمرکز نيست و همين مسأله باعث شده تا کنون اين فرآيند تسهيل نشود.
نرگس نوراله‌زاده با بيان اينکه تا مجموعه بايگاني متمرکز نشود امکان صدور الکترونيکي پروانه فراهم نمي‌شود، افزود: در حال حاضر حوزه درآمد شهرداري آماده اين اتفاق نيست که بايد براي درآمدسازي فرمول‌بندي شود تا به صورت الکترونيکي اقدامات اجرايي صورت پذيرد.
وي تأکيد کرد: بايد به سمت عدالت محوري ارزش محاسباتي پيش رفت.
*قراباغي: خلأ سازمان يا مديريت گردشگري در شهرداري همدان
رئيس کميسيون اقتصاد، سرمايه‌گذاري و گردشگري شوراي اسلامي شهر همدان هم اظهار کرد: به رغم اينکه شهرداري همدان بيشترين نقش را در امر گردشگري شهر دارد اما سازماني يا مديريتي به عنوان گردشگري در مجموعه خود ندارد.
حسين قراباغي با اشاره به برگزاري رويداد و اجلاس‌هاي بين المللي در همدان، افزود: اگر نقش پررنگ شهرداري نبود شايد کار و اهداف هر يک از اين رويداد‌ها 50 تا 60 درصد به خوبي پيش نمي‌رفت.
وي به وجود دبيرخانه شهر سبز پايدار جهان اسلام در شهرداري همدان نيز اشاره کرد و يادآور شد: اين دبيرخانه تا حدودي نبود سازمان يا مديريت گردشگري در شهرداري را جبران مي‌کند.
*صوفي: اجراي پروژه‌هاي شهري نيازمند افزايش عادلانه عوارض
شهردار همدان نيز با بيان اينکه براي اجراي پروژه‌هاي شهري نياز به افزايش عادلانه عوارض و حقوق قانوني شهرداري دارد، گفت: در سال جاري به دنبال اجراي عدالت در قيمت منطقه‌اي و عوارض شهر همدان هستيم. 
عباس صوفي با بيان اينکه نياز داريم در تعيين و اخذ عوارض قانوني شهرداري دقت کنيم و نگاه گذرا نداشته باشيم افزود:‌ درآمد شهرداري همدان بيش از محل درآمدهاي کوششي است و بيش از 90 درصد آن از اين محل تأمين مي‌شود.
وي با بيان اينکه شهرداري از بودجه‌هاي دولتي برخوردار نيست اضافه کرد:‌ براي اجراي عمليات عمراني در شهر و افزايش خدمات و کيفيت خدمات رساني نيازمند درآمد عدالت‌محور هستيم.