صفحه 5      شماره  4157      یکشنبه 16 دی 1397


معاون حمايت و سلامت خانواده کميته امداد امام(ره) استان:
176 بيمار خاص زيرپوشش کميته امداد امام(ره) همدان
حمايت کميته امداد امام(ره) از 1230بيمار سخت درمان استان
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون حمايت و سلامت خانواده کميته امداد امام(ره) استان همدان گفت: 176 بيمار خاص زيرپوشش کميته امداد امام(ره) همدان هستند.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومي کميته امداد امام(ره) استان همدان، علي بحيرايي با بيان اينکه 30 هزار و 871 زن سرپرست خانوار زيرپوشش کميته امداد امام(ره) هستند اظهار کرد: 50 هزار و 682 خانوار نيز زير پوشش اين نهاد است.
وي با اشاره به اينکه 28 هزار و 331 خانوار نيز داراي سرپرست بالاي 60 سال سن هستند افزود: اين تعداد 62 درصد از مددجويان کميته امداد امام(ره) استان را تشکيل مي‌دهند.
معاون حمايت و سلامت خانواده کميته امداد امام خميني(ره) استان همدان ادامه داد: 41 هزار و 467 خانوار نيز به صورت ماهانه از کميته امداد امام(ره) مستمري دريافت مي‌کنند.
بحيرايي با بيان اينکه از ابتداي سال تاکنون 698 ميليارد و 278 ميليون ريال به حساب سرپرستان خانوار زيرپوشش واريز شده است گفت: براي دريافت مستمري شاخص‌هايي همچون فوت سرپرست، خانواده‌هاي طلاق گرفته، داراي سرپرست از کارافتاده، داراي سرپرست زنداني، سرپرست بيمار، سرپرست سرباز و خانواده داراي سرپرست متواري در نظر گرفته مي‌شود.
معاون حمايت و سلامت خانواده کميته امداد امام(ره) استان همدان از هزينه 300 ميليون توماني کميته امداد امام(ره) همدان از ابتداي سال تاکنون براي مددجويان مبتلا به بيماري‌هاي سخت درمان زيرپوشش خبر داد.
وي با بيان اينکه 176 بيمار خاص زيرپوشش کميته امداد امام(ره) استان هستند اظهار کرد: بيماري‌هاي خاص شامل ام‌اس، هموفيلي، تالاسمي، دياليزي و بيماران پيوند کليه است.
وي با اشاره به حمايت اين نهاد از يک‌هزار و 230 بيمار سخت درمان در استان افزود: بيماري‌هاي سخت درمان شامل انواع سرطان، ديابت و بيماران زمين‌گير است.
بحيرايي گفت: هزينه‌هاي شيمي‌درماني و پرتودرماني اين بيماران در صورت داشتن کارت درمان کميته امداد امام(ره) به‌ صورت کامل از سوي اين نهاد پرداخت مي‌شود و در صورت استفاده از بيمه ساير مؤسسات درماني درزمينه پرداخت فرانشيز به آنها کمک مي‌شود.
وي با بيان اينکه بيماران سخت درمان زمين‌گير و به‌ تنهايي توانايي انجام امور شخصي خود را ندارند خاطرنشان کرد: ماهيانه 100 هزار تومان علاوه بر کمک به پرداخت فرانشيز و خريد تجهيزات پزشکي موردنياز، به‌حساب اين بيماران واريز مي‌شود.
معاون حمايت و سلامت خانواده کميته امداد امام(ره) همدان با بيان اينکه بيماران خاص و سخت درمان به علت هزينه‌هاي بالاي درمان نيازمند حمايت خيران هستند گفت: در «طرح شفا» افراد نيکوکار براي حمايت مالي از بيماران مي‌توانند به مراکز کميته امداد امام(ره) در استان مراجعه کنند.
وي اضافه کرد: تاکنون 300 ميليون تومان براي تأمين تجهيزات پزشکي اين بيماران هزينه شده است.