صفحه 5      شماره  4157      یکشنبه 16 دی 1397


مدير درمانگاه «موقوفه بهاء‌الملک» اعتماديه:
خدمات رايگان درمانگاه «موقوفه بهاء‌الملک»
 به 32 روستاي همدان
متخصص جراحي به درمانگاه موقوفه اعتماديه اضافه شد
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدير درمانگاه «موقوفه بهاء‌الملک» اعتماديه همدان از به‌کار گرفتن متخصص جراحي در اين درمانگاه خبر داد.
خسرو محمدي در گفتگويي با بيان اينکه درمانگاه «موقوفه بهاء‌الملک» اعتماديه در راستاي اجراي نيت واقف به اهالي 32 روستاي همدان، کبودراهنگ، بهار و فامنين خدمات بهداشتي و درماني رايگان ارائه مي‌دهد اظهار کرد: درمان بيماران سخت درمان بي‌بضاعت روستاهاي مورد هدف مورد توجه ماست.
وي با بيان اينکه ارائه کمک‌هزينه درمان اين بيماران از ديگر اقدامات است گفت: کمک به بيماران سخت درمان اين 32 روستا با همکاري و هماهنگي دانشگاه علوم پزشکي انجام مي‌شود.
محمدي با بيان اينکه شناسايي بيماران سخت درمان و تشکيل پرونده براي آنها در راستاي ارائه خدمات درماني از جمله اقدامات بوده است افزود: کمک‌هاي مالي به تعدادي از بيماران به منظور ادامه روند درمان انجام شده و بقيه نيز در برنامه است.
*100 ميليون تومان به بيماران سخت درمان 32 روستاي موقوفه بهاءالملک کمک شد
وي با اشاره به اينکه تمام بيماران صعب‌العلاج 32 روستا شناسايي شده و برخي از روستاها بيماران صعب‌العلاج نداشته و برخي بيشتر از جاهاي ديگر داشتند، گفت: از آنجا که تعداد بيماران صعب‌العلاج روستاي شورين بالاست اين روستا را براي ارائه خدمات در اولويت قرار داديم.
مدير درمانگاه «موقوفه بهاء‌الملک» اعتماديه همدان با بيان اينکه در آينده به ترتيب به روستاي دره مرادبيگ و انصارالامام و... خواهيم رفت، خاطرنشان کرد: تمام بيماران صعب‌العلاج روستاي بهاءالملک زير پوشش کمک‌هاي مالي و درماني قرار خواهند گرفت.
وي با بيان اينکه خدمات‌رساني مرتب در برنامه است و تا وقتي که منابع مالي موجود باشد در اين راستا اقدام خواهيم کرد، افزود: گاهي اوقات به دليل متغير بودن اعتبارات، ميزان خدمات‌رساني شدت و ضعف دارد.
محمدي با اشاره به اينکه متخصص قلب مرتب هر هفته بيماران 32 روستا را با توجه به مراجعات درمانگاه ويزيت مي‌کند گفت: اخيراً متخصص جراحي عمومي به مجموعه اضافه شده است.
وي تصريح کرد: اگر بيماري نياز به متخصص ديگري در هر رشته‌ا‌ي داشته باشد، با انجام فرايند درمان، پشتيباني مالي از او صورت مي‌گيرد.
مدير درمانگاه «موقوفه بهاء‌الملک» اعتماديه همدان بيان کرد: امسال 100 ميليون تومان به بيماران صعب‌العلاج 32 روستاي موقوفه بهاءالملک کمک شده است.