صفحه 4      شماره  4155      پنجشنبه 13 دی 1397


رئيس ميراث فرهنگي کبودراهنگ:
حمام تاريخي «اکنلو» موزه مي‌شود
هگمتانه، گروه شهرستان: رئيس ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري کبودراهنگ گفت: حمام تاريخي روستاي هدف گردشگري «اکنلو» مرمت شد که براي تبديل به موزه در اختيار دهياري روستا قرار مي‌گيرد.
مهدي غلامي اظهار کرد: حمام تاريخي روستاي هدف گردشگري «اکنلو» مرمت شده که براي تبديل به موزه در اختيار دهياري روستا قرار مي‌گيرد.
وي با بيان اينکه اين حمام تاريخي با اعتبارات سال 96 مرمت شد و 160 ميليون تومان در اين زمينه هزينه کرديم، يادآور شد: قدمت حمام تاريخي روستاي «اکنلو» به دوره قاجاريه برمي‌گردد.
رئيس ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري کبودراهنگ با بيان اينکه دهياري روستا درخواست تبديل اين حمام تاريخي به موزه را داده است، بيان کرد: دهياري بايد ابتدا مجوز موزه را دريافت کند که علاوه بر اقلام تاريخي موجود در روستا از وسايل مرکز انيستيتو در آن استفاده خواهد کرد.
وي به بازديد مديرکل ميراث فرهنگي از روستاي اکنلو نيز اشاره کرد و افزود: چندين پروژه گردشگري در روستاي هدف گردشگري «اکنلو» در حال اجراست که مقرر شد ضمن بازديد اعتبارات مورد نياز آنها نيز پيگيري شود.