صفحه 4      شماره  4155      پنجشنبه 13 دی 1397


پيمان سبزه‌اي 
شهردار اسدآباد شد
هگمتانه، گروه شهرستان: بعد از ابلاغ منع به‌کارگيري بازنشستگان کاظم سعيدي شهردار اسدآباد کنار رفت و اعضاي شوراي شعر در مدت يک ماه برنامه‌ها و سوابق کاري هشت شهردار را به عنوان گزينه‌ها در کميسيون‌هاي تخصصي بررسي کردند و در نهايت پيمان سبزه‌اي با اکثريت آرا به عنوان شهردار اسدآباد انتخاب شد.
رئيس شوراي اسلامي شهر اسدآباد اظهار کرد: شهردار منتخب براي گرفتن حکم نهايي به استانداري معرفي خواهد شد تا هر چه زودتر و با قدرت کار خود را در تصدي شهردار شهر اسدآباد آغاز کند.
به گزارش ايسنا، حسن کرمي پايدار تکميل پروژه‌هاي نيمه کاره و رسيدگي به مبلمان شهري را از مهمترين مطالبات اعضاي شوراي شهر و شهروندان اسدآبادي عنوان کرد و افزود: از شهردار جديد خواستاريم از فرصت باقي مانده براي تکميل پروژه‌هاي نيمه تمام استفاده کند.
فرماندار اسدآباد هم با اشاره به وضعيت ناهمگون شهري و وجود بافت‌هاي فرسوده و وضعيت نامناسب شهر خاطرنشان کرد: دولت براي اصلاح بافت‌هاي فرسوده شهري و اجراي طرح بازآفريني 41 ميليارد تومان اعتبار براي استان پيش‌بيني کرده است.
کريم حميدوند اظهار کرد: در جلسه‌اي استاندار همدان با اعلام اين خبر تأکيد کرد: هر شهرداري که طرح کاربردي و تأثيرگذار ارائه دهد مي‌تواند سهم بيشتري از اين اعتبارات را جذب کند.