صفحه 4      شماره  4155      پنجشنبه 13 دی 1397


فرماندار نهاوند:
مديران براي حل مشکل واحدهاي توليدي نهاوند تلاش کنند
هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار نهاوند با بيان اينکه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان هفته آينده در نهاوند برگزار مي‌شود، گفت: مديران بايد براي حل مشکل واحدهاي توليدي نهاوند تلاش کنند.
مراد ناصري در جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد شهرستان نهاوند که با حضور مديران دستگاه‌هاي اجرايي برگزار شد، گفت: جلسات ستاد تسهيل براي رفع موانع موجود حوزه صنعت برگزار مي‌شود لذا در اين جلسات روساي ادارات و همچنين مديران بانک‌هاي شهرستان بايد براي رفع مشکلات راهکار بدهند.
وي اظهار کرد: اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره جهاد کشاورزي بايد با شناسايي مشکلات طرح‌ها و واحدهاي توليدي براي مطرح کردن آن در جلسه ستاد تسهيل استان که با حضور مديران هفته آينده در شهرستان نهاوند برگزار مي‌شود اقدامات لازم را انجام دهند و اميدواريم در اين نشست مشکل تعدادي از اين واحدها حل شود.
فرماندار نهاوند با تأکيد بر اينکه مديران و رؤساي ادارات شهرستان نهاوند به خصوص بانک‌ها بايد در جلسات ستاد تسهيل استان از طرح‌هاي مشکل‌دار دفاع کنند، اظهار کرد: هنرنمايي مسؤولان زماني مشخص مي‌شود که دفاع ما از طرح‌هاي شهرستان منتج به کاهش نرخ بيکاري شهرستان شود.
عباس کوليوند يکي از فعالان حوزه توليد در شهرستان نهاوند نيز گفت: متأسفانه توليد و صنعت در نهاوند مريض است.
وي با تأکيد بر اينکه مسؤولان در سطح ملي، استاني و شهرستاني بايد در حوزه حمايت از توليد ورود کنند، گفت: متأسفانه بانک‌هاي شهرستان اعلام مي‌کنند که در خصوص بند «و» تبصره 16 قانون هيچ دستورالعملي دريافت نکرده‌ايم اين در حالي است که دادستان ملاير و شهرستان نهاوند نيز در خصوص لازم‌الاجرا بودن آن به بانک‌هاي شهرستان نامه‌اي ارسال کرده‌اند.