صفحه 4      شماره  4155      پنجشنبه 13 دی 1397


امام جمعه رزن تأکيد کرد:
اولويت شناخت آسيب‌ها در مدارس
هگمتانه، گروه شهرستان: امام جمعه رزن گفت: اگر مباحث ديني به درستي به افراد آموزش داده شود، آسيب‌هاي جامعه مرتفع خواهد شد و بايد شناخت آسيب‌ها در مدارس در اولويت قرار گيرد.
حجت‌الاسلام عبدالعظيم مولازاده در شوراي فرهنگ عمومي شهرستان رزن، با بيان اينکه نماز اثرگذار در همه برنامه‌ها است، ادامه داد: نماز در صورتي‌که واقعي باشد مي‌تواند از آسيب‌هاي جامعه جلوگيري کند؛ بنابراين مسأله نماز در آموزش و پروش بايد جدي گرفته شود چرا که نماز مقدمات مي‌خواهد و بايد به اين مقدمات توجه کنيم. وي افزود: اگر فضا خوب باشد، دانش‌آموز براي خواندن نماز ترغيب مي‌شود و گرايش به دين نبايد اجباري باشد به طوري که معلمان در اين قضيه مي‌توانند تأثيرگذار باشند.
حجت‌الاسلام مولازاده با بيان اينکه در بحث نماز بسيار ضعيف عمل کرده‌ايم، اذعان کرد: بيشتر مي‌توانستيم تأثيرگذار باشيم و با برنامه‌ريزي بايد به صورت جدي و هماهنگ شده عمل کنيم. حداقل مي‌توانيم هفته‌اي يک روز به مدارس برويم و در آنجا اقامه نماز داشته باشيم.
امام جمعه رزن با اشاره به تشکيل يک کميته فرهنگي عنوان کرد: در اين کميته سهم‌ها مشخص و ارزيابي شود و بايد از جلسات خروجي داشته باشيم.
فرماندار شهرستان رزن نيز گفت: با توجه به محدوديت‌ها و امکانات موجود در شهرستان برنامه‌هاي کارشناسي شده تدوين شود.
سيدرضا سلامتي با بيان اينکه دوران گذار از کودکي به بزرگسالي دوران حساسي است که نقش آموزش و پرورش در آن قابل توجه است، تأکيد کرد: ترغيب، تشويق و الگوسازي مناسب براي دانش‌آموزان مد نظر قرار گيرد.