صفحه 4      شماره  4155      پنجشنبه 13 دی 1397


انجام 34 کيلومتر روکش آسفالت در محورهاي جاده‌‌اي ملاير
هگمتانه، گروه شهرستان: مدير راهداري و حمل و نقل جاده‌‌اي ملاير از انجام 34 کيلومتر روکش آسفالت در محورهاي جاده‌‌اي شهرستان در 9 ماهه امسال خبر داد.
جواد نگاهداري با بيان اينکه امسال 12 هزار و 300 متر لکه‌گيري در راه‌هاي مواصلاتي انجام شده است، اظهار کرد: انجام روکش آسفالت نيز در محورهاي شهرستان 34 کيلومتر بوده است.
وي از انجام 731 کيلومتر تسطيح شانه راه‌هاي آسفالته و 89 کيلومتر شانه‌سازي راه‌هاي آسفالته خبر داد و با اشاره به آشکارسازي و ايمن‌سازي 74 مورد نقطه حادثه‌خيز تصريح کرد: 37 هزار و 200 متر اصلاح و خاکريزي نقاط پرتگاهي نيز انجام شده است.
مدير راهداري و حمل و نقل جاده‌اي شهرستان ملاير اجراي 20 هزار مترمکعب ترانشه‌برداري، 13 مورد حذف نقاط حادثه‌خيز و 389 کيلومتر خط‌کشي راه‌هاي آسفالته را از ديگر اقدامات انجام شده دانست.
وي از نصب دو هزار و 720 مورد تعمير و نصب تابلوهاي علائم اخطاري و انتظامي در محورهاي شهرستان خبر داد و گفت: تعمير و نصب 21 سرعتکاه، نصب 119 شاخه گاردريل، نصب 11 مورد نيوجرسي و 46 مورد مخروط ايمني از ديگر کارهاي انجام شده بود.
نگاهداري با اشاره به جمع‌آوري 62 مورد چراغ چشمک‌زن غير مجاز افزود: سرويس 50 دستگاه چشمک‌زن و توسعه آن، انجام 10 هزار کيلومتر باند برف‌روبي و بيش از 800 تن ماسه و نمک‌پاشي در محورهاي شهرستان از ديگر اقدامات صورت گرفته بوده است.
وي با اشاره به اجراي طرح زمستاني اداره راهداري و حمل و نقل جاده‌اي گفت: در اين زمينه بيش از هشت هزار تن ماسه و نمک و سوخت لازم در راهدارخانه‌هاي شهرستان ذخيره‌سازي شده است.
مدير راهداري و حمل و نقل جاده‌اي ملاير افزود: 82 نفر از نيروها با 42 دستگاه ماشين‌آلات سبک و سنگين در طرح راهداري زمستاني مشغول خدمات‌دهي در محورهاي جاده‌اي شهرستان هستند.