صفحه 4      شماره  4155      پنجشنبه 13 دی 1397


معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان همدان:
اجراي طرح «نماد» براي توانمندسازي دانش‌آموزان در برابر آسيب‌هاي اجتماعي
انتخاب بهار به عنوان آزمونه طرح نماد در استان
هگمتانه، گروه شهرستان: معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان همدان با بيان اينکه طرح «نماد» براي توانمندسازي دانش‌آموزان در برابر آسيب‌هاي اجتماعي اجرا مي‌شود، اظهار کرد: اين طرح در حوزه آسيب‌هاي دانش‌آموزي مورد اهميت قرار گرفته و شامل برنامه‌ريزي براي پيشگيري و آموزش دانش‌آموزان است.
سعيد گلستاني در شوراي آموزش و پرورش شهرستان بهار با محوريت طرح نماد بيان کرد: طرح نماد «نظام مراقبت اجتماعي از دانش‌آموزان» با پشتوانه‌ علمي اساتيد دانشگاهي در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان ابلاغ شده است که اطلاعات دانش‌آموز بر اساس شناسايي معلم، والدين و خود شخص در يک سامان ثبت مي‌شود و مشکلات فيزيکي، روحي رواني و رفتاري آنان گام به گام مشخص مي‌شود.
وي با بيان اينکه طبق برنامه طرح نماد تا پايان برنامه ششم به انجام مي‌رسد، گفت: طرح نماد در چند گروه از جمله حوزه دانش‌آموزي در گروه خاص، والدين و معلمان بايد انجام شود که در استان همدان به صورت آزمونه شروع شده است و لازم است جلسات توجيهي بيشتري برگزار کنيم.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان همدان در پايان تصريح کرد: طرح جامع نماد با همکاري شش وزارتخانه اعم از وزارت بهداشت، مؤسسات بنياد برکت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، استانداري همدان و ديگر ارگان‌ها با مديريت قوه قضائيه انجام مي‌شود. 
فرماندار بهار هم در اين نشست گفت: طرح نماد «نظام مراقبت اجتماعي از دانش‌آموزان» در شهرستان بهار با همکاري ادارات اجرا خواهد شد.
احسان قنبري اضافه کرد: در راستاي جلوگيري از آسيب‌هاي اجتماعي در دانش‌آموزان اين طرح با يک ميليارد تومان اعتبار آغاز شده است.
مدير آموزش و پرورش شهرستان بهار نيز گفت: در اجراي طرح نماد قانونگذار، دستگاه‌هاي مختلفي را براي اجراي کار تعريف کرده و ادارات به صورت تيمي طرح جامعي را در شهرستان اجرا خواهند کرد.
يوسف سعيدي افزود: اين طرح در هفت استان کشور اجرا مي‌شود که در شهرستان بهار به دليل آمادگي و داشتن ظرفيت‌ها و توان لازم به عنوان آزمونه اجراي طرح انتخاب شده است.
سعيدي اضافه کرد: استقرار دفتر تيم پروژه و انتخاب سفيران پروژه انجام شده و طي 36 ساعت کلاس ضمن خدمت براي 75 نفر از مشاوران، مربيان و مديران توانمند و علاقه‌مند آموزش‌هاي لازم را ديده‌اند.
وي افزود: نظارت و هدايت در برگزاري کلاس‌هاي تربيت مربي توسط دفتر پروژه انجام شده و نظارت بر نحوه صحيح تخصيص اعتبارات ميان مدارس براي پروژه و براي اجراي طرح صورت گرفته است.
وي تصريح کرد: اعتبار يک ميليارد توماني اجراي طرح نماد به تناسب مدارس مجري طرح و دست‌هاي متناظر در مرحله اول بر اساس سرانه و در مرحله دوم بر اساس تعداد پرونده‌هاي مراقبتي تشکيل شده انجام خواهد شد و در اين طرح معلمان، والدين و دانش‌آموزان، آموزش‌ها و مهارت‌هاي لازم را کسب خواهند کرد.
وي به آغاز اجراي طرح در مدارس شهرستان بهار از هفته جاري خبر داد و گفت: اقدامات گوناگوني در راستاي اجراي طرح نماد تاکنون صورت گرفته است که مي‌توان به تشکيل و برگزاري ستاد برگزاري طرح نماد با حضور نمايندگان ادارات، برگزاري جلسات شوراي آموزش و پرورش با محوريت نماد، برگزاري جلسات عمومي جهت مديران و برگزاري جلسات تخصصي سازماندهي مربيان براي آغاز به کار در مدارس صورت گرفته است.
در ادامه معاون تربيت بدني و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: ايجاد آسيب‌هاي اجتماعي در کنار تشکيل جوامع شهري رو به گسترش و فرايندي طبيعي است. 
عبدا... جعفري با بيان اينکه بالغ بر 40 نوع آسيب اجتماعي را در بين دانش‌آموزان شناسايي شده است، اظهار کرد: 20 طرح در سال‌هاي گذشته به سبک سنتي در مدارس اجرا شده و اعتقاد بر اين بوده که مديريت آسيب‌هاي اجتماعي در حوزه دانش‌آموزي با نگرش جامعي وجود داشته باشد. 
جعفري اظهار کرد: طرح نماد در حوزه جسم و روان دانش‌آموزان با 16 دستگاه همکار اجرا خواهد شد.
وي ادامه داد: سال قبل 12 مدرسه در ناحيه يک همدان و در شهر ملاير طرح نماد را اجرا کردند و سال آينده اجراي نماد براي تمام دانش‌آموزان کشور اجرا خواهد شد. 
وي به ويژگي‌هاي طرح نماد اشاره کرد و گفت: راهبردي بودن طرح زيربنايي و فراگيري همه دانش‌آموزان در طولاني‌ مدت از ويژگي‌هايي است که اين طرح را به عنوان طرح قابل اميد در آموزش و پرورش مطرح کرده است.