صفحه 4      شماره  4152      دوشنبه 10 دی 1397


فروش طلاي بدلي
فرمانده انتظامي رزن گفت: پس از کسب خبري مبني بر فعاليت باند سه نفره بدل‌انداز طلا در اين شهرستان موضوع در دستور کار پليس شهرستان قرار گرفت.
سرهنگ محمدباقر سلگي افزود: اعضاي اين باند شناسايي و پس از هماهنگي با مقام قضايي در يک عمليات غافلگيرانه متهمان دستگير شدند و در بازجويي‌هاي فني به جرم خود اعتراف کردند.
وي با بيان اينکه از متهمان 10 سکه تقلبي کشف شد، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکيل پرونده تحويل محاکم قضايي داده شدند.
* دستگيري 4 خرده فروش مواد مخدر
فرمانده انتظامي شهرستان رزن همچنين از دستگيري چهار خرده فروش مواد مخدر در اين شهرستان خبر داد و گفت: در پي کسب خبري مبني بر فعاليت چند خرده فروش مواد مخدر در يکي از مناطق شهرستان رزن، بررسي موضوع در دستور کار مأموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.
وي افزود: اعضاي اين باند و محل اختفاي آنان شناسايي شد و در يک اقدام غافلگيرانه چهار نفر دستگير شدند و در بازرسي از مخفيگاه آنان مقاديري انواع مواد مخدر صنعتي و سنتي کشف شد.