صفحه 4      شماره  4152      دوشنبه 10 دی 1397


رئيس دانشکده علوم پزشکي اسدآباد خبر داد
افزايش پزشک متخصص در اسدآباد
هگمتانه، گروه شهرستان: رئيس دانشکده علوم پزشکي اسدآباد از افزايش قابل توجه پزشکان متخصص در اين شهرستان خبر داد.
دکترفريد يوسفي در رابطه با کمبود متخصص کليه در اسدآباد گفت: تلاشهاي زيادي براي جذب اين تخصص انجام شده و درحال انجام است اما مشکلي که در اين زمينه است، نحوه توزيع متخصصين است.
وي با اشاره به اينکه يک پزشک در اين مورد انتخاب شده است، عنوان کرد: اين کمبود قطعا تا اسفندماه مرتفع شده و متخصص کليه را جذب خواهيم نمود.
اين مدرس دانشگاه با بيان اينکه در شرايط کنوني تنوع متخصصين خوبي در ديار سيدجمال وجود دارد، گفت: هم اکنون اکثر تخصص‌هاي مهم در اسدآباد وجود دارد.
يوسفي همچنين بيان کرد: در يک ماه اخير هفت متخصص جديد به بخش درماني شهر اضافه شده و در يک يا دو ماه آينده نيز دو متخصص جديد به متخصصين شهر افزوده خواهد شد.
رئيس دانشکده علوم پزشکي اسدآباد در بخش ديگري از سخنانش عنوان کرد: اسدآباد به علت حادثه خيزبودن نياز مبرمي به جراح مغز و اعصاب دارد اما جذب اين تخصص نياز به بسترهاي فراواني دارد.
وي ادامه داد: براي جذب متخصص و جراح رئيس دانشکده علوم پزشکي اسدآباد نيازمند يک بخش آي‌سي‌يو مجهز هستيم که در اين راستا مجوز افزايش 50 درصدي تختهاي اين بخش را اخذ نموده و در دست پيگيري داريم.
رئيس دانشکده علوم پزشکي اسدآباد در رابطه با راه‌اندازي ام‌آر‌آي در شهرستان اسدآباد گفت: موافقت اصولي، اولين مرحله راه‌اندازي اين مرکز است که اخذ شده و دو مرحله جانمايي و اعتبار باقي مانده که قاعدتا مکان آن در بيمارستان خواهد بود و بحث اعتبار آن نيز از طريق کمکهاي وزارت بهداشت، جذب کمکهاي خيران، اعتبارات دانشکده و فروش برخي اقلام غيرضروري فراهم خواهد شد.
يوسفي گفت: مطمئنا راه‌اندازي ام‌آر‌آي حتي با توجه به نوسانات ارزي به نفع اسدآباد است؛ چرا که موقعيت شهرستان اسدآباد و نبود اين دستگاه در شهرهاي اطراف توجيهات مناسبي براي راه‌اندازي ام‌آر‌آي در اسدآباد است.
رئيس دانشکده علوم پزشکي اسدآباد در پايان گفت: مشکلات به وجود آمده درباره خوابگاه دانشجويان در ابتداي سال تحصيلي مربوط به پيمانکار قبلي بود اما با تلاش‌هاي انجام شده توانستيم دو نقطه مناسب جهت اسکان 170 دانشجوي دختر و پسر فراهم نماييم که از همه امکانات مناسب برخوردار باشد.