صفحه 1      شماره  4131      پنجشنبه 15 آذر 1397


رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان:
کاهش 11درصدي توليد روغن نباتي در همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان از کاهش 11درصدي توليد روغن نباتي در همدان خبر داد.
حميدرضا متين در گفتگويي از کاهش 11درصدي توليد روغن نباتي در همدان خبر داد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: در توليد 2 محصول شاخص استان همدان از جمله سيمان و روغن نباتي به ترتيب با کاهش 36 و 11 درصدي مواجه بوده‌ايم.
وي بيان کرد: بيشترين علت کاهش توليد سيمان، کاهش و در برخي موارد قطع صادرات اين محصول بوده است و در مورد روغن نباتي نيز احتمالاً اين کاهش بيشتر به وضعيت بازار مصرف و تهيه مواد اوليه و گراني اين مواد برمي‌گردد.
متين با بيان اينکه در سال گذشته 573 مجوز صنعتي صادر شده است، اظهار کرد: در 8 ماهه امسال 373 مجوز صنعتي صادر شده که رشد اين مجوزها نشان‌‎ دهنده ايجاد جاذبه براي ورود به بخش صنعت و حمايت دولت در سال 97 است.