صفحه 1      شماره  4131      پنجشنبه 15 آذر 1397


حاجي بابايي نماينده مردم همدان:
تصويب بازگشت 3200 ميليارد تومان به شهرداري‌ها و دهياري‌ها
هگمتانه، گروه خبر همدان: نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسلامي گفت: نمايندگان مردم در موافقت با کليات طرح اصلاح قانون بودجه 97، بازگشت 3200 ميليارد تومان به شهرداري‌ها و دهياري‌ها را مصوب کردند.
حميدرضا حاجي‌بابايي ديروز در گفتگويي اظهار کرد: در چند سال اخير به موجب تبصره 2 ماده 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده، عوارض وصولي فرآورده‌هاي نفتي به حساب مرکز وجوه وزارت کشور که متولي اصلي امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاست واريز و طبق مراحل قانوني بين شهرداري‌ها و دهياري‌ها توزيع مي‌شد.
وي در تبيين موضوع گفت: در فرآيند بررسي و تصويب قانون بودجه سال 97، علي رغم مغايرت با قانون برنامه ششم توسعه و ماليات بر ارزش افزوده و برخلاف روند بررسي تبصره‌هاي قانون بودجه در قالب بند 110 تغييراتي مصوب شده بود که 3200 ميليارد درآمد تبصره 2 ماده 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده به کمک به يارانه‌ها تعلق گيرد.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس تأکيد کرد: با توجه به مغايرت قانوني اين موضوع در تذکر آيين‌نامه‌اي در صحن مجلس با استناد به ماده 39 برنامه ششم توسعه لزوم اجراي ثبت تمام درآمدهاي هدفمندي يارانه در جدولي در مجلس در لوايح بودجه سنواتي را يادآوري کرديم که پيگيري در کميسيون برنامه و بودجه به تصويب رسيد.
وي افزود: طرح دوفوريتي بازگشت اعتبار حاصل از عوارض فروش نفت توسط 183 نماينده مجلس تهيه و تقديم هيأت رئيسه شد و در صحن مجلس يک‌فوريت آن به تصويب رسيد.
حاجي‌بابايي با تشکر از نمايندگاني که به بازگشت 3200 ميليارد تومان به شهرداري و دهياري‌ها رأي مثبت دادند گفت: حذف اين منابع مشکلات عمده‌اي را براي 800 شهرداري و جامعه کارگري ايجاد مي‌کرد.
وي افزود: کمبود منابع مالي وجه اشتراک بيشتر شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور است و دغدغه مديران شهري اين است که در شهرهاي کوچک و مياني با توجه به محدوديت در وضع عوارض و ايجاد درآمدهاي محلي به بحران منجر مي‌شود.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس تصريح کرد: براساس قانون برنامه ششم توسعه کشور تبديل وضعيت کارمندان شهرداري نيز در دستور کار قرار دارد و در صورت بروز مشکل از ظرفيت‌هاي قانونگذاري براي حل مشکل استفاده خواهد شد.