صفحه 3      شماره  4088      پنجشنبه 19 مهر 1397


فرماندار ملاير:
مشکلات صنعت کشمش
 به صادرات آسيب مي‌زند
کشمش يکي از عمده‌ترين صادرات غيرنفتي
هگمتانه، گروه شهرستان: معاون استاندار همدان و فرماندار ويژه ملاير با اشاره به جايگاه ويژه ارزش اقتصادي کشمش گفت: در حال حاضر صنعت کشمش با مشکلاتي مواجه است که به طور قطع به صادرات آسيب مي‌زند.
باب‌ا... فتحي در ديدار با اعضاي انجمن توليد و صادرکنندگان کشمش ملاير با تأکيد بر اينکه مشکلات موجود بر سر راه صادرات اين صنعت بايد رفع شود، اظهار کرد: کشمش اين شهرستان نيمي از صادرات استان همدان را به خود اختصاص داده است که اين ظرفيت نيازمند نگاه ويژه مسؤولان است.
فرماندار ويژه ملاير به توليد سالانه بيش از 40 هزار تن کشمش در ملاير اشاره کرد و گفت: آسيب ديدن کارخانه‌هاي فرآوري کشمش و صادرکنندگان کشمش در نهايت متوجه باغدار، شهرستان و استان مي‌شود و بسياري از کشورها محصول توليدي خود را با نشان تجاري کشمش ملاير صادر مي‌کنند.
وي اظهار کرد: در شرايطي که دشمنان به دنبال تحريم‌هاي نفتي ايران هستند، بايد صادرات غيرنفتي را جايگزين کنيم که کشمش يکي از عمده‌ترين اين صادرات به شمار مي‌رود.
فتحي درباره مسائل و مشکلات مالي کارخانه‌هاي فرآوري کشمش در ملاير نيز گفت: در تلاش براي تأمين سرمايه در گردش اين واحدها هستيم و يکي از راه‌هاي تأمين اين سرمايه ارائه تسهيلات کم بهره روستايي است.