صفحه 1      شماره  4088      پنجشنبه 19 مهر 1397


آمار بالاي شيوع تب مالت در غرب کشور
همدان رتبه چهارم ابتلا به تب مالت در کشور
هگمتانه، گروه رويداد: در کنگره علمي سراسري بروسلوز در انسان و دام از آمار بالاي شيوع تب مالت در غرب کشور و رتبه چهارم همدان در ابتلا به اين بيماري خبر داده شد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، در اين کنگره علمي که به مدت دو روز در مرکز همايش‌هاي دانشگاه علوم پزشکي همدان برگزار شد، معاون مرکز مديريت بيماري‌هاي واگيردار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي شيوع بيماري‌هاي غيرواگير در کشور را زنگ هشداري براي مهار و کنترل جدي بيماري بروسلوز عنوان کرد.
محمد نبوي گفت: به علت افزايش قيمت‌ محصولات لبني پاستوريزه و مشکلات مالي، مردم به جاي خريد محصول پاستوريزه اقدام به خريد لبنيات فله‌اي مي‌کنند که همين امر باعث افزايش تب مالت شده است.
نبوي تأکيد کرد: همه دستگاه‌هاي اجرايي در مهار و حذف بيماري تب مالت بايد تلاش و برنامه جدي داشته باشند.
وي اظهار کرد: متأسفانه آمار ابتلا به بيماري تب مالت در استان‌هاي غربي بيشتر از ساير مناطق کشور گزارش شده و استان همدان هم رتبه چهارم از نظر شيوع بيماري را دارد.
نبوي در بخش ديگري از سخنان خود تأکيد کرد: ريشه‌کني بيماري‌هاي واگيردار و حذف دائمي آن کاري سخت است و کشورهايي مانند آمريکا و اسپانيا هنوز موفق به مهار کامل و ريشه‌کني اين بيماري نشده‌اند.
رئيس سازمان دامپزشکي کشور هم با اشاره به واکسيناسيون ماهانه دام‌ها گفت: هر سال 11.5 ميليون از جمعيت دام سبک هدف، عليه بروسلوز واکسينه مي‌شوند و حدود 4 ميليون دام سنگين نيز عليه اين بيماري واکسينه مي‌شوند.
عليرضا رفيعي‌پور ادامه داد: اگر در هر شهرستان حدود 50 تا 100 ميليون تومان براي حذف و کنترل برسلوز هزينه شود مي‌توان با يک اقدام مالي اندک موفق به ريشه‌کني اين بيماري شد.
رفيعي‌پور خاطرنشان کرد: حذف و نابودي اين بيماري از سال‌هاي قبل آغاز شده که شامل واکسيناسيون، مراقبت فعال، آموزش و ترويج، تست و کشتار عليه اين بيماري است.
وي گفت: تمام ارکان حاکميت بايد به کمک بال‌هاي توانمند سازمان دامپزشکي براي ريشه کني بيماري بروسلور(تب مالت) بيايند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود اعلام کرد: کنترل بيماري با توجه به محدوديت اعتبارات، همواره با چالش همراه بوده و حمايت‌هاي مالي بيشتري از طرف مسؤولان را مي‌طلبد البته سازمان دامپزشکي کشور با جمعيت 7 هزار نفري سازمان و 30 هزار نفري بخش خصوصي دامپزشکي در حوزه کنترل بيماري‌ها به بهترين نحو به وظيفه خود عمل مي‌کند و و عليرغم اين محدوديت و بر اساس نتايج به دست آمده، سازمان دامپزشکي در کنترل و مبارزه با بيماري‌هاي مشترک انسان و دام با اولويت بروسلور موفق بوده است.
وي تأکيد کرد: مسؤوليت جان و مال مردم شوخي‌بردار نيست و با توجه به 400 خدمت تعريف شده سازمان دامپزشکي در کنترل، مراقبت و ريشه‌کني بيماري‌ها تلاش مي‌کند.
رفيعي پور با اشاره به اينکه سازمان دامپزشکي بايد به صورت همه جانبه در اين موضوعات دخيل باشد، افزود: دامپزشکي به عنوان خط مقدم مبارزه با بيماري‌هاي مشترک بين انسان و دام است و همواره تضمين کننده سلامت جامعه است.
فريبا کرامت، دبير علمي اين کنگره هم برخي از محورهاي اين مراسم را اپيدميولوژي بروسلوز در انسان و دام، الگوي انتقال و مؤلفه‌هاي خطر ابتلا به بروسلوز در انسان و دام، درمان‌هاي جديد و مقاومت دارويي، کنترل و پيشگيري از بيماري بين انسان و دام، عوارض واکسيناسيون در دام عنوان کرد و افزود: مرکز تحقيقات بروسلوز دانشگاه علوم پزشکي همدان به منظور آشنايي و شناخت تازه‌هاي تشخيص، درمان و پيشگيري بروسلوز در انسان و دام و تدوين دستورالعمل اجرايي و ارائه راهکارهاي علمي به مسؤولان برگزار شده است.
سيدحبيب اله موسوي بهار رئيس دانشگاه علوم پزشکي همدان نيز در سخنان خود ضمن تقدير از همکاري‌هاي اداره کل دامپزشکي استان همدان با دانشگاه علوم پزشکي در کنترل و مبارزه با بيماري‌هاي دامي گفت: همکاري‌هاي بين بخشي مسؤولان در استان نقش مهمي در کاهش بيماري تب مالت در ساليان اخير را داشته است.