صفحه 1      شماره  4066      پنجشنبه 22 شهریور 1397


در رزمايش اقتدار عاشورايي سپاهيان محمد رسول ا...(ص) 2 انجام شد:
خدمات بسيجيان به 139 هزار نفر از اقشار مستضعف همدان
افزايش خدمات به 2.5 برابر سطح پيش‌بيني شده
هگمتانه، گروه خبر همدان: مسؤول بسيج سازندگي سپاه انصارالحسين (ع) همدان گفت: بسيج در رزمايش اقتدار عاشورايي سپاهيان محمد رسول ا...(ص) 2 به 139 هزار تن از اهالي محروم و حاشيه نشين اين استان خدمات ارائه کرد.
سرهنگ پاسدار شهرام صادقي روز چهارشنبه در گفتگويي با بيان اينکه اين خدمات شامل برنامه‌هاي آموزشي، فرهنگي، بهداشتي و عمراني مي‌شود، بيان کرد: بر اساس برنامه قرار بود به 50 هزار نفر در جريان برگزاري اين رزمايش خدمات ارائه شود اما با حضور و استقبال چشمگير بسيجيان سطح خدمات به 2.5 برابر اين عدد رسيده است.
مسؤول بسيج سازندگي سپاه همدان گفت: تاکنون 250 گروه جهادي به محله‌ها و حاشيه‌هاي شهر اعزام شدند که خدمت‌رساني جهاد گران با حضور و تجمع نمادين تيم‌هاي جهادي در مرکز شهرستان و عزيمت به مناطق محروم آغاز مي‌شود.
وي اضافه کرد: اقشار مختلف بسيج نواحي شامل طلاب، ورزشکاران، مهندسان، پزشکان، دانش‌آموزان و دانشجويان و ديگر اقشار در اين رزمايش مشارکت دارند.
مسؤول بسيج سازندگي سپاه انصارالحسين(ع) همدان با بيان اينکه در پايگاه و محلات جامعه زنان و مردان حرکت‌هاي خودجوش خوبي صورت گرفته است، ادامه داد: 82 گروه از برادران و 43 گروه جامعه بسيج زنان در رزمايش اقتدار عاشورايي سپاهيان محمد رسول ا... (ص) 2 مشارکت داشتند.
رزمايش اقتدار عاشورايي سپاهيان محمد رسول‌ا...(ص) 2 از نهم شهريور آغاز شده و تا29 اين ماه ادامه دارد.